Skip to content

Kemian alalla ei saavutettu vielä neuvottelutulosta

Julkaistu

Kategoriat

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n ja työnantajaliitto
Kemianteollisuus KT ry:n välisissä sopimusneuvotteluissa ei 11.3.2011
saavutettu molempia osapuolia tyydyttävää neuvottelutulosta.

Työntekijöitä edustava TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto
ry ja toimihenkilöitä edustava Ammattiliitto Pro ry sen sijaan saavuttivat
kemian alalla neuvottelutuloksen 9.3.2011. Neuvottelutulosten mukaan
työntekijöillä ja toimihenkilöillä keväällä 2011 toteutettava yleiskorotus on
1,5 % ja paikallinen erä 0,8 %. Palkantarkistuksista vuoden 2012 osalta
neuvotellaan erikseen. Neuvotteluissa sovittiin myös joistakin
tekstimuutoksista sopimuksiin. Mikäli neuvottelutulokset hyväksytään
sopijaosapuolten hallinnoissa niin sopimuskaudet alkavat 9.3.2011 ja päättyvät
31.1.2013.

YTN:n ja KT:n väliset neuvottelut kuitenkin jatkuvat
17.3.2011.

Lisätietoja: alan vastuullinen asiamies Seppo
Järvenpää, 040 – 514 2601, seppo.jarvenpaa (a) ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu