Skip to content

Kemian alan uusi työehtosopimus on nyt voimassa

Kemian alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen sopimuskausi on  2.2.2022–31.1.2024. Sopimus on yleissitova ja koskee 9000 ylempää toimihenkilöä kemian alalla.

Paikallisesti neuvotellaan palkoista

Paikallisilla neuvotteluilla on suuri merkitys. Alan työehtosopimus mahdollistaa laajaa sopimista. Esimerkiksi nyt luottamushenkilöillä on tilaisuus olla pohtimassa tehtävien vaativuutta ja tehtäväkohtaisia palkkoja ylempien osalta yhdessä työnantajan kanssa.

Ensisijaisesti palkoista neuvotellaan paikallisesti. Palkkoja korotetaan 1,0 prosentin yleiskorotuksella 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Tämän päälle tulee 0,8 prosentin yritys- ja toimipaikkakohtainen erä. Työnantaja päättää, miten se jaetaan.

Vuoden 2023 korotuksista ja sopimuskaudesta sovitaan lokakuun 2022 loppuun mennessä.

Ellei vuoden 2023 palkantarkistuksista löydetä ratkaisua lokakuun 2022 loppuun mennessä, voidaan sopimus irtisanoa päättymään 31.1.2023, ellei toisin sovita. Uuden sopimuskauden valmistelu alkaa heti, yhdessä alan ylempien kanssa.

Hyvää työelämää edistetään monella tasolla

Työhyvinvoinnin kehittäminen on alalle tärkeää, yksi tavoitteista on vähentää sairastavuutta konkreettisin keinoin. Tämän lisäksi yhdenvertaisuutta ja tasa-arvo lähdettiin kehittämään.

Etä- ja hybridityöohjeita on nyt päivitetty, sopimus kannustaa työnantajaa ja työntekijää sopimaan työn tekemisestä niin, että jaksaminen otetaan huomioon myös etätyössä.

Lisätietoja,
Mia Adolfsson
04045746668
mia.adolfsson@ytn.fi
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Kemia sopimusalavastaava

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu