Skip to content

Kemian alan ylemmät toimihenkilöt saavuttivat neuvottelutuloksen

Julkaistu

Kategoriat

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on allekirjoittanut tänään
ensimmäisen kilpailukykysopimuksen mukaisen neuvottelutuloksensa
Kemianteollisuus ry:n kanssa. Kemian ylempien toimihenkilöiden pöytäkirjan
piirissä on noin 8000 henkilöä.

Neuvottelutuloksen mukaan kilpailukykysopimuksen vaatimasta
kolmen päivän työajan lisäyksestä sovitaan paikallisesti 31.10.2016 mennessä. Työajan
pidennyksen tapaa ei neuvotteluissa määritelty, vaan se voidaan vapaasti sopia.
YTN:n puheenjohtajan Heikki Kaupin mielestä
järkevintä olisi paikallisesti etsiä ratkaisuja, joilla lisääntyvä työaika
sijoittuu joustavasti ja työn tekemisen kannalta optimaalisesti.

Neuvottelutulokseen sisältyvät myös paikallisen sopimisen
laajeneminen ja selkeät parannukset luottamusmiehen asemaan. Työehtosopimuksen
liitteeksi kirjattiin selviytymislauseke, joka täyttää sille asetetut
perustavoitteet.

YTN:n alan neuvottelija Petteri Oksa kertoo neuvottelujen sujuneen hyvässä hengessä: “Siihen
voi olla erityisen tyytyväinen, että luottamusmiehen asemaan saatiin
parannuksia paikallisen sopimisen laajentuessa”, hän toteaa. Oksa toivoo neuvottelujen
hyvän hengen välittyvän paikallistasolle, kun siellä aletaan keskustella
työajan pidentämisen mallista.

Neuvottelutulos käsitellään ensi viikolla YTN:n alan
taustaryhmässä ja YTN:n hallituksessa, jotka päättävät sen lopullisesta
hyväksymisestä.

Lisätietoja:
Heikki Kauppi, heikki.kauppi@ytn.fi,
puh. 040 504 1585
Petteri Oksa, petteri.oksa@ytn.fi,
puh. 040 577 0644

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu