Skip to content

Kemian alan yrityksillä menee hyvin, tes-neuvottelut edelleen katkolla

Julkaistu

Kategoriat

Kemian alan yrityksillä menee hyvin, mutta työnantajaa edustava Kemianteollisuus ry ei silti suostu neuvottelemaan ylempien toimihenkilöiden palkantarkistuksista ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen korvaamisesta. Työehtosopimusneuvottelut katkesivat helmikuun alussa, kun Kemianteollisuus ry peruutti sovitun neuvotteluajan, eikä uusia aikoja sovittu.

YTN:n kemian taustaryhmä kokoontui eilen 17.2. keskustelemaan työehtosopimusneuvottelujen tilanteeseen liittyvistä kysymyksistä. Kemianteollisuuden yrityksillä on viimeisten tulostietojen mukaan mennyt erittäin hyvin.

– Yritykset tahkoavat tulosta. Maksuvaraa on, halukkuutta ei, ihmettelee YTN:n kemian alan pääneuvottelija Seppo Järvenpää.

Samassa tilanteessa ovat myös työntekijöitä edustava TEAM ja toimihenkilöitä edustava PRO (entinen TU). Palkankorotusten osalta palkansaajapuolella on yhtenevä vaatimus, 2,9 prosenttia. Se ei ole mitenkään ylimitoitettu, sillä inflaatioennuste on tälle vuodelle 2,4 – 2,5 prosenttia.

Irtisanotun sopimuksen määräykset ovat voimassa ns. jälkivaikutuksella

YTN on irtisanonut Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirjan päättymään 31.5.2011. Muutoin sopimus olisi ollut voimassa 31.3.2013 asti. Sopimus oli sanottava irti, koska neuvotteluosapuolet eivät päässeet yhteisymmärrykseen 1.2.2011 toteutettavista palkankorotuksista ja ylempien toimihenkilöiden vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen korvaamisesta.

Se, että työehtosopimus on irtisanottu, ei kuitenkaan merkitse paluuta lähtöruutuun, ennen työehtosopimusta vallinneeseen tilanteeseen. Yksittäisen työsuhteen ehtoina noudatettavat palkkaa ja sen määräytymisen perusteita koskevat työehtosopimuksen määräykset ovat voimassa työsopimuksen ehtoina myös työehtosopimuksen voimassaolon lakattua eli 31.5.2011 jälkeen. Myös kaikki työehtosopimuksen nojalla tehdyt paikalliset sopimukset jäävät voimaan.

Lisätietoja YTN kemian alan vastuuasiamies Seppo Järvenpää, puh. 040 514 2601.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu