Skip to content

Kemian tes-neuvottelut käynnistyneet

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Neuvottelut työllisyys- ja kasvusopimuksesta kemianteollisuuden osalta Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n ja työnantajapuolta edustavan Kemianteollisuus ry:n välillä ovat käynnistyneet. YTN:n kemian taustaryhmä on käsitellyt kokouksessaan 16.9.2013 alakohtaisia neuvottelutavoitteita. Seuraava neuvotteluaika on 23. syyskuuta. Myös toimihenkilöitä edustava PRO ja työntekijöitä edustava TEAM neuvottelevat ensi viikolla.

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden nykyinen työehtosopimus on voimassa 28.2.2014 asti, joten jos työllisyys- ja kasvusopimus ei toteudu, käydään neuvottelut ensi vuoden puolella.

Mitä työllisyys- ja kasvusopimus kemian ylemmille tarkoittaa?

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat 30.8. keskitetystä työmarkkinaratkaisusta, joka nimettiin työllisyys- ja kasvusopimukseksi. Pitkällä sopimuksella pyritään luomaan työllisyyttä ja vakautta. Maan hallitus on luvannut sopimuksen tueksi ansiotuloverotukseen 1,5 prosentin inflaatiotarkistuksen.

Neuvotteluaikaa on 25.lokakuuta saakka, jolloin työmarkkinakeskusjärjestöt arvioivat, onko tarpeeksi moni ala sopimuksen takana.

Työllisyys- ja kasvusopimuksen syntyminen edellyttää riittävää kattavuutta sekä sitä, että keskeiset vienti- ja kuljetus- ja logistiikkaketjun alat ovat mukana. Nyt voimassa olevan raamisopimuksen kohdalla riittävä kattavuus asetettiin 90 prosenttiin.

Työllisyys- ja kasvusopimus sisältää kaksi jaksoa, joista ensimmäinen jakso kemianteollisuuden ylemmillä toimihenkilöillä on 22 kuukautta. Ensimmäisenä vuotena maksettaisiin 20 euron korotus 4 kuukauden kuluttua sopimuksen alkamisesta, kemian ylemmillä toimihenkilöillä siis 1.7.2014 ja toisena vuotena kustannusvaikutukseltaan 0,4 prosentin korotukset 1.7.2015. Toinen jakso on reilun vuoden mittainen ja sen palkankorotuksesta päätettäisiin 2015.

Lue koko työllisyys- ja kasvusopimus tästä

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu