Skip to content

Kemianteollisuuden työhyvinvointihanke Hyvää huomenta – Hyvää huomista etenee toteutusvaiheeseen

Julkaistu

Kategoriat

Ilmoittautukaa seminaariin ja lähtekää mukaan omalla projektilla!

Kemianteollisuuden työhyvinvointihanke Hyvää Huomenta – Hyvää huomista on edennyt vaiheeseen, jossa yritykset tulevat mukaan omilla työhyvinvointia kehittävillä projekteillaan. Eväitä projekteihin saadaan yhteisessä seminaarissa syyskuun lopulla ja kokemuksia jaetaan hankkeen edetessä.

Ilmoittautuminen yritysvaiheen käynnistysseminaariin on alkanut hankkeen uudessa verkkopalvelussa osoitteessa www.hyvaahuomista.fi. Tutustukaa hankkeeseen ja ilmoittautukaa seminaariin. Lähtekää mukaan omalla projektilla.

Uusia ratkaisuja etsimässä

Kemianteollisuudessa etsitään yhteistyössä uusia näkökulmia, ideoita ja konkreettisia keinoja parantaa työhyvinvointia yrityksissä. Hyvää huomenta – Hyvää huomista -hankkeessa lähestytään työhyvinvointia neljästä eri näkökulmasta, jotka ovat hyvä johtaminen, toimiva työyhteisö, osaamisen kehittäminen ja innostus työhön.

Työmarkkinaosapuolten yhteistyöhanke käynnistettiin maaliskuussa 2011. Hankkeella halutaan yhteistyössä edistää työhyvinvointia, kehittää osaamista, pidentää työuria, vähentää sairastavuutta ja lisätä tuottavuutta.

Mukaan hankkeeseen

Hyvinvointihankkeen yrityskohtainen vaihe avataan 29.- 30.9. 2011 järjestettävässä seminaarissa, jossa annetaan eväitä yritysprojektin käynnistämiseen ja toteuttamiseen.

Yritysprojekteissa on tilaisuus tarttua työpaikan omiin kehitystarpeisiin ja saada uusia ideoita ja työkaluja muiden hyvistä kokemuksista. Mukaan voi lähteä joko meneillään olevalla tai uudella noin vuoden kestävällä projektilla. Yrityskohtaista työtä tuetaan yhteisillä seminaareilla, työpajoilla ja verkkopalvelulla. Hyviä käytäntöjä, toimivia malleja ja kokemuksia jaetaan muiden yritysten kanssa. Tukena ovat myös asiantuntijoiden verkostot. Ilmoittautuminen yritysprojekteihin alkaa seminaarin jälkeen.

hyvaahuomista.fi käytössänne

Hankkeen verkkosivuilta www.hyvaahuomista.fi voi ilmoittautua seminaariin ja palvelusta löytyy myöhemmin myös ohjeet yritysvaiheeseen ilmoittautumisesta ja ohjeet projektin käynnistämistä ja toteutusta varten. Sivuille on koottu runsaasti tietoa hankkeen työhyvinvointiteemoista ja tapahtumista. Verkkopalvelu toimii myöhemmin myös projekteissa syntyneen tiedon ja materiaalin välityskanavana.

Yhteistyöllä tuloksiin

Tyohyvinvointihankkeen ovat käynnistäneet Kemianteollisuus ry, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Hanke on osa kemianteollisuuden Responsible Care – Vastuu Huomisesta -ohjelmaa, jossa on jo aikaisemmin saatu hyviä kokemuksia rakentavasta ja tuloksellisesta yhteistyöstä. Myös paikallisen sopimisen valmiuksia on kehitetty työmarkkinaosapuolten yhteistyöllä.

Lisätietoa:
www.hyvaahuomista.fi
Jaana Neuvonen
Projektipäällikkö
jaana.neuvonen@chemind.fi
GSM358 40 580 3447

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu