Skip to content

Kemianteollisuuden työntekijät ja toimihenkilöt työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiseen neuvottelutulokseen

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet ovat 22.10.2013 saavuttaneet kasvu- ja työllisyyssopimuksen mukaiset neuvottelutulokset työntekijöiden ja toimihenkilöiden osalta. Neuvottelutulosten hyväksymisestä päättävät liittojen hallitukset.

Kasvu- ja työllisyyssopimuksen mukaiset neuvottelutulokset koskevat kemianteollisuuden työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Sopimuskaudet alkavat 1.3.2014 ja päättyvät 30.11.2016. Sopimukset sisältävät muutoksia sekä palkkaratkaisuihin että työehtoihin.

Neuvottelutulokset kattavat työntekijöiden osalta kaikki kolme kemianteollisuuden pääsopimusalaa: kemian perusteollisuuden, muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden. Neuvottelutulokset kattavat myös kemianalan toimihenkilösopimuksen.

Kemianteollisuuden työntekijäsopimuksia koskevat neuvottelut käydään Kemianteollisuus ry:n, Muoviteollisuus ry:n ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n kesken. Toimihenkilösopimuksessa neuvotteluosapuolina ovat Kemianteollisuus ry ja Ammattiliitto Pro ry. Ylempien toimihenkilöiden osalta sopimus neuvotellaan Kemianteollisuus ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kesken.

Ylempien toimihenkilöiden osalta neuvottelut jatkuvat torstaina 24.10.2013

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu