Skip to content

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden neuvottelutulos hyväksytty

Julkaistu

Kategoriat

Kemianteollisuus KT ry:n ja Ylemmät
Toimihenkilöt YTN ry:n välisissä neuvotteluissa 17.3.2011 saavutettu neuvottelutulos
on hyväksytty  molempien
neuvotteluosapuolten päättävissä elimissä. YTN:n hallitus hyväksyi asian 22.3. ja KT:n hallitus 23.3.
Tämän pohjalta laaditaan
pöytäkirja, joka tulee työehtosopimuksen liitteeksi ja julkaistaan piakkoin kemian sivuilla sopimusosiossa.

Pääpiirteissään sopimuksen sisältö on seuraav:

– Palkankorotus on 1.5.2011 alkaen 1,5 % yleiskorotuksena (palkka luontoisetuineen).
– Lisäksi tulee 1.5.2011 alkaen 0,8 % paikallisena eränä, jonka euromääräinen suuruus lasketaan TES:n piiriin kuuluvien ylempien palkkasummasta 4/2011. Jos ei paikallisesti päästä sopimukseen työnantajan ja luottamushenkilön kesken niin 0,8 % jaetaan yleiskorotuksena eli koko yleiskorotus on silloin 2,3 % .

Mikäli luottamushenkilöä ei ole tai yritys on villi niin tällöin vain 2,3 %:n yleiskorotus on mahdollinen.

Nämä palkankorotukset ovat minimiratkaisuja eli paremminkin voidaan sopia.

– Ajalta 1.2.-30.4.2011 maksetaan kertakorvaus huhtikuun palkanmaksun yhteydessä. Se maksetaan niiltä kalenterikuukausilta joiden alussa työsuhde on ollut voimassa ja joiden osalta työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu