Skip to content

Kemianteollisuudessa raamisopimuksen mukainen neuvottelutulos

Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet ovat
24.11.2011 saavuttaneet raamisopimuksen mukaiset neuvottelutulokset alan
työntekijöitä, toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä koskevista
palkkaratkaisuista. Sopimuskaudet alkavat 1.2.2012 ja päättyvät 28.2.2014.

Neuvottelutulosten hyväksymisestä päättävät liittojen hallitukset.

Neuvottelutulokset koskevat kemianteollisuuden työntekijöitä
kaikilla kolmella kemianteollisuuden pääsopimusalalla: kemian
perusteollisuudessa, muovituoteteollisuudessa ja kemian tuoteteollisuudessa
sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuudessa. Samoin neuvottelutulokset
saavutettiin kemianalan toimihenkilösopimuksen ja ylempiä toimihenkilöitä
koskevan sopimuksen osalta. Neuvottelutulokset koskevat yhteensä runsasta 30
000 henkilöä.

Kemianteollisuuden työntekijäsopimuksia koskevat neuvottelut käydään
Kemianteollisuus ry:n, Muoviteollisuus ry:n ja TEAM Teollisuusalojen
ammattiliitto ry:n kesken. Toimihenkilösopimuksessa neuvotteluosapuolina ovat
Kemianteollisuus ry ja Ammattiliitto Pro ry. Ylempien toimihenkilöiden osalta
sopimus neuvotellaan Kemianteollisuus ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n
kesken.

Lisätietoja:
Työmarkkinajohtaja Pekka Hotti, Kemianteollisuus ry, puh. 09 1728 4240 tai 040
722 6151
Puheenjohtaja Timo Vallittu, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, puh. 09
7739 7321 tai 050 303 9265
Puheenjohtaja Antti Rinne, Ammattiliitto Pro ry, puh. 040 500 7626
Puheenjohtaja Heikki Kauppi, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, puh. 040 504 1585

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu