Skip to content

Kemijoki Oy muuttaa toimintamallinsa

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Kemijoki Oy toteuttaa suunnitellun toimintamallin muutoksen, jossa yhtiö ostaa jatkossa merkittävän määrän nykyisistä toiminnoistaan palvelutoimittajilta. Kemijoki Oy on muutoksen jälkeen vesivoimatuotannon tilaaja- ja asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee 20-30 henkilöä.

Muutos toteutetaan pääasiassa liiketoimintasiirtoina palvelutoimittajille.

Toimitusjohtaja Tuomas Timosen mukaan uuden toimintamallin taustalla ovat Kemijoki Oy:n vähenevät investointitarpeet. Yhtiöllä on tarve sopeuttaa toimintaansa ja kustannustasoaan vastaamaan toimintaa tulevaisuudessa.

Uudella toimintamallilla saavutetaan arviolta 4-6 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Suurin osa Kemijoki Oy:n nykyisestä henkilöstöstä siirtyy liikkeenluovutuksen perusteella vanhoina työntekijöinä, eli olemassa olevin työsuhteen ehdoin, uusien työnantajien palvelukseen.

Syksyn aikana käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena irtisanomisten määrä tarkentui ja laski 27-35 henkilöön.Suurin osa toimenpiteistä, kuten henkilöstön siirtyminen sopimuskumppaneiden palvelukseen sekä irtisanomiset, tehdään 1.3.2014. Tuotantotoiminnan osalta selvitys toimintamallista tehdään vuoden 2014 aikana.

Kemijoki Oy tukee ja edistää irtisanottavien henkilöiden työllistymistä yhteistoimintamenettelyssä neuvotellulla tavalla. Heille pyritään löytämään työllistymisratkaisuja esimerkiksi palvelutoimittajan, työntekijän ja Kemijoki Oy:n välisissä erillisissä neuvotteluissa.

Lisäksi yhtiö tukee työllistymistä edistäviä toimia, kuten uudelleenkouluttautumista, sekä tarjoaa valmennusta muutoksenhallintaan ja työnhaku-prosessiin.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu