Skip to content

Kemiran henkilöstöryhmillä valmius yhteisiin toimiin

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Kemiran henkilöstöryhmillä
valmius yhteisiin toimiin

Kemiran Oyj:n eri henkilöstöryhmiä edustavat
luottamushenkilöt pitivät tänään yhteisen palaverin Helsingissä. Kokouksessa
käsiteltiin Kemiran tulevaisuudennäkymiä, tuotantotilannetta sekä käynnissä
olevia yt-menettelyjä ja niihin liittyen työ- ja ympäristöturvallisuutta,
toiminnan ja henkilöstön siirtoja, tukipakettien täsmentämistä ja eläkeasioita
sekä irtisanomisaikoja.

Kokouksessa painotettiin, että Kemira ei ole kriisiyhtiö ja
kritisoitiin voimakkaasti yhtiön uutta johtamiskulttuuria.

Kokouksessa vallitsi yksimielisyys siitä että
henkilöstöryhmillä on valmius yhteisiin toimiin, jos meneillään olevissa
neuvotteluissa ei saada henkilöstöryhmiä tyydyttäviä ratkaisuja. Ryhmä
kokoontuu uudelleen lähiaikoina.

Kokouksessa oli läsnä 16 luottamushenkilöä kuudelta
toimipaikalta. He edustavat TEAMiin, Prohon ja ylempiin toimihenkilöihin
kuuluvia kemiralaisia.

 Lisätiedot: Seppo Järvenpää:  seppo.jarvenpaa@ytn.fi


 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu