Skip to content

Keskitetty ratkaisu raamittaa rahoitusalankin neuvotteluja

Julkaistu

Kategoriat

Työmarkkinajärjestöt saavuttivat 13.10. keskitetyn työmarkkinaratkaisun.

 Kaksivuotinen sopimus perustuu valtaosin kokonaisuuteen palkankorotuksista ja työelämän laadun kehittämisestä. Valtiovalta tukee sopimusta alentamalla ansiotuloveroa ja yhteisöveroa sekä muilla toimilla.

Erityisillä verovähennyksillä kannustetaan työnantajia lisäämään koulutusta henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Työntekijä voi työnantajan määräämällä tavalla osallistua vuosittain kolmen päivän ajan osaamista lisäävään koulutukseen. Näitä päiviä voidaan yli 55-vuotiaiden kohdalla käyttää työkyvyn edistämiseen ja työhyvinvoinnin parantamiseen.

Ratkaisuun sisältyy laaja työelämän laatupaketti, joka tuo palkansaajille konkreettisia uudistuksia, kuten isien perhevapaiden pidentäminen kahdella viikolla ja parannuksia työttömyysturvaan. Myös isävapaan ajankohta on jatkossa joustava. Lomautustilanteisiin liittyvä työttömyysturva on jatkossa parempi. Lisäksi vuorotteluvapaajärjestelmään suunnitellut leikkaukset perutaan.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 alussa.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu