Skip to content

Keskusteleva seminaari pui ajankohtaisia asioita

LTY-alan luottamusmiehet pureutuivat esimerkiksi eläkeasioihin, työllisyys- ja kasvusopimukseen jatkoon sekä työajan kiemuroihin syysseminaarissaan.

YTN:n varapuheenjohtaja Heikki Kauppi selvensi syyskuussa sovittua eläkeratkaisua. Konkreettiset esimerkit valaisivat jonkin verran ratkaisun yksityiskohtia.

– Uusi järjestelmä on monimutkainen, joten siihen pitää vielä perehtyä. Esimerkiksi superkarttuman tilalle tulevaa lykkäyskorotusta pitää selvittää, sanoi luottamusmies Kaisa Rautavaara Finavia Oyj:stä.

Monia yksityiskohtia hiotaan vielä kolmikantaisesti. Eläkejärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2017 alussa.

Työehtosopimuksen jatko mietintään

LTY-alan vastuullinen asiamies Juha Särkkä kertasi vuosi sitten syksyllä sovittua työllisyys- ja kasvusopimusta. Siihen perustuvat LTY-alan yleinen ja talokohtaiset työehtosopimukset ovat voimassa tammikuuhun 2017.

Ensi vuoden kesäkuussa työmarkkinakeskusjärjestöt kokoontuvat tarkastelemaan mahdollisuuksia tykan toiseen kauteen. Kunkin YTN-alan taustaryhmät ottavat omasta näkökulmastaan aiheeseen kantaa sitä ennen.

Särkkä kehotti luottamusmiehiä kuulostelemaan omilla työpaikoillaan eväitä tykan jatkoon. Asiaa puidaan ensi vuoden taustaryhmän kokouksissa.

Jäseniltä kysymyksiä eniten työajasta

Alan lakimies Kati Hallikainen ja asiamies Pia Hiltunen alustivat työaikaan paneutuvan ryhmätyön.

Luottamusmiehet pohtivat työaikaan liittyviä ongelmia ja hyviä käytäntöjä pienryhmissä. Kun ryhmien pohdintoja purettiin, keskustelua herättivät muun muassa työaikakirjaukset, työaikapankki, liukumat ja työaika etätöissä.

– Keskustelu vahvisti tuntumaa, että eri taloissa on hyvin erilaisia järjestelmiä, vaikka taustalla on samat sopimuspohjat ja säädökset, hämmästeli luottamusmies Pertti Koskinen VTT Expert Service Oy:stä.

– Milloin päästään siihen, että ihmisten ei tarvitse tehdä pitkää päivää ilman korvauksia, Koskinen huokasi.

Uudistuksia ja ratkaisuja

Lainsäädäntökatsauksessa Hallikainen esitteli työtuomioistuimen tuoreen, EU:n tuomioistuimen ennakkopäätökseen pohjatuvan ratkaisuun. Sen mukaan yritysten on maksettava työehtosopimuksessa mainittu kolmen kuukauden palkka äidille, joka siirtyy suoraan hoitovapaalta uudelle äitiysvapaalle.

Korkeimmasta oikeudesta saatiin kesällä YTN-liiton jäsenen kilpailukieltosopimusta koskeva ratkaisu. Ratkaisun mukaan kilpailukiellolle ei ole ollut riittäviä perusteita kyseisen työntekijän aseman tai palkkauksen vuoksi.

Työttömyysturvan muutokset pienentävät vuoden vaihteen jälkeen isoimpia ansiosidonnaisia työttömyyskorvauksia. Ensi vuodesta alkaen leikkuri iskee noin 3 100 euron tulon saajiin.

Hiltunen esitteli vuorotteluvapaan muutoksia, jotka tulivat voimaan syyskuussa. Edellytykset vapaaseen muuttuivat muun muassa siten, että vuorottelu edellyttää 16 vuoden työhistoriaa ja sijaisiksi valittavilta on oltava vähintään 90 kalenteripäivän työttömyys. Tämä rajaus ei koske alle 25- eikä yli 55-vuotiaita, joille riittää yhden päivän työttömyys. Ohituskaista koskee myös alle 30-vuotiaita vastavalmistuneita.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu