Skip to content

Kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos laboratorioalalle

Yksityisen laboratorioalan työehtosopimus on voimassa 31.1.2017 saakka. Helmikuun lopussa keskusjärjestöt saavuttivat neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksesta. Neuvottelutuloksen mukaisesti keskusjärjestöjen sopimat muutokset työehtoihin tuli neuvotella työehtosopimuksiin toukokuun loppuun mennessä.

Yksityisellä laboratorioalalla sopimusosapuolet eli Ylemmat
Toimihenkilöt YTN ry, Ammattiliitto PRO ry ja työnantajapuolta edustava
Palvelualojen työnantajat PALTA ry saavuttivat kilpailukykysopimuksen
mukaisen neuvottelutuloksen “kalkkiviivoilla” eli annettuun takarajaan
31.5.2016 mennessä.Neuvottelutulos pähkinänkuoressa:-

 • Voimassa olevaa sopimusta jatketaan vuodella. Uusi työehtosopimus tulee voimaan 1.2.2017, ja päättyy 31.1.2018. Neuvottelutulos raukeaa, jos työmarkkinakeskusjärjestöt toteavat, ettei kilpailukykysopimusta synny.
  • Vuosittainen työaika pitenee 24 tuntia ansiotasoa muuttamatta.
   Pidennys koskee kaikkia työaikamuotoja.
  • Osa-aikaisilla ja vain osan kalenterivuotta työsuhteessa olevilla toimihenkilöillä työajan pidennys toteutetaan suhteessa sovitun työajan pituuteen. Vaihtelevan säännöllisen työajan pidennys määräytyy sovitun minimityöajan perusteella. (l. ns. nollasopimuslaisilla pidennystä ei toteuteta)   
 • Pidennyksen toteuttamistapa sovitaan ensisijaisesti
  paikallisesti luottamusmiehen ja työnantajan välillä
  • Pidennys tulee
   voimaan aikaisintaan 1.2.2017
  • Jos paikallisesti ei muuta sovita,
   työajan pidennys toteutetaan pidentämällä säännöllistä enimmäistyöaikaa
   enintään 30 minuuttia viikossa. Pidennyksen ajankohta tulee ilmoittaa
   työvuoroluettelossa.
 • Selviytymislausekkeesta ei sovittu
 • Paikallisen sopimisen määräyksiä ei muutettu
 • Todettiin mahdollisuus
  työaikapankkien käyttöön ottamiseen
 • Työryhmien työskentelyä
  jatkettiin (jatkuva neuvottelu, ja työehtosopimustekstien
  ajantasaistaminen)

Neuvottelutulos kokonaisuudessaan tästä linkistä

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu