Skip to content

Kohti syksyn neuvotteluja

Julkaistu

Kategoriat

Parikymmentä luottamusmiestä ja henkilöstöedustajaa kokoontui YTN:n ict-alan luottamusmiesseminaariin viime viikon lopulla. Seminaarissa käsiteltiin työelämän ajankohtaisia asioita eri näkökulmista sekä mennyttä kilpailukykysopimuskierrosta ja tulevaa neuvottelukierrosta.

Ict-alan neuvottelija ja YTN:n varapuheenjohtaja Mika Varjonen kertoi menneillään olevasta työaikalain uudistuksesta. Nykyinen työaikalaki on vuodelta 1996 eikä se tunnista esimerkiksi työaikapankkia tai etätyötä.

Uudistukset työaikalakiin herättivät seminaariväessä ensimmäisen vilkkaan keskustelun. Ranskassa vuoden alusta työvälineet, kuten sähköposti ja puhelin, on voitu sulkea vapaa-ajalla. Työntekijällä ei ole velvollisuutta olla tavoitettavissa koko ajan.

Suomalaiset korkeasti koulutetut luottamusmiehet eivät halua näin jyrkkää järjestelmää; enemminkin seminaariväkeä kiinnostivat joustavat työajat, jolloin kukin voi tehdä töitä itselleen sopivaan aikaan, mutta niin, että työnteon aikataulu sopii myös työnantajan ja asiakkaiden tarpeisiin.

Varjonen esitteli myös YTN:n näkemyksiä paikallisesta sopimisesta ja niin sanotusta vientivetoisesta palkkamallista.

Yhteistyötä työpaikoilla

Ict-alan vastuullinen asiamies Kosti Hyyppä esitteli alan sopimuksen historiaa ja neuvotteluja eri kierroksilla. Kymmenvuotinen sopimus on ytn:läisittäin suhteellisen kattava.

Palkansaajayhteistyö nostatti myös vilkkaan keskustelun seminaariväessä. Siinä missä työnantajaliitto Paltan ja YTN:n neuvotteluvälit ovat heikot, työpaikoilla neuvotteluilmapiiri on hyvä.

Luottamusmiehet jatkoivat taustaryhmän pohdintoja alan tavoitteista ensi syksyn neuvottelukierrokselle. Seminaariedustajien näkemyksiä käsitellään kevään taustaryhmän kokouksissa.

Alan tutkija Tuunia Keränen selosti YTN:n tuoreen kyselyn pohjalta, kuinka kilpailukykysopimukseen liittyvät työaikapidennykset toteutettiin. Työaikaa pidennetään tänä vuonna 90 prosentissa ict-alan yrityksistä.

Isoja kysymyksiä yt-tilanteissa

Työelämän oikeustapaukset ja työlainsäädännön voimaan tulleet uudistukset herättivät luottamusmiehissä ja henkilöstöedustajissa kipakoita kysymyksiä ja kommentteja. Monissa alan yrityksissä on meneillään irtisanomisiin johtavia yhteistoimintaneuvotteluja.

Seminaariväki pohti yhdessä alan juristien, Maritta Jalon ja Eeva Salmen, kanssa, miten eri lakeja tulkitaan ja miten eri voimaantuloaikataulut tuntuvat.

Uudistunut lainsäädäntö vaikuttaa muun muassa työllistämistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen, jota työnantajan on tarjottava irtisanottavalle. Luottamusmiehet ovat tärkeässä roolissa, kun he neuvottelevat työnantajan kanssa koulutustarpeista.

Oletettavaa on, että useat uudet yritykset tulevat tarjoamaan erilaisia palveluja irtisanoville firmoille. Käytäntö vasta osoittaa, miten hyödyllisiä ja minkä hintaisia palvelut ovat.

Lue lisää alan neuvottelutavoitteista Insinööri-lehdestä.

Teksti: Kirsi Tamminen /YTN

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu