Skip to content

Kunniaa teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeelle

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Tuottavuuden pyöreä pöytä palkitsi kunniamaininnalla tuottavuusyhteistyöstä teknologiateollisuuden työmarkkinajärjestöjen yhteisen Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeen pilottivaiheen.

Myös hankkeessa mukana oleva Nakkila Group sai kunniamaininnan työhyvinvointiin liittyvästä kehitystyöstään.

Muita kunniamaininnan saaneita yrityksiä olivat Levypyörä Oy, RTK-Palvelu Oy, Oulun kaupungin opetustoimi, Atria Suomi Oy ja Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidon Ikäkeskuksen viriketoiminnan työyksikkö.

Tuottavuusyhteistyö-kunniamaininnalla palkitaan onnistuneita, yhdessä toteutettuja ja esimerkiksi kelpaavia työpaikkojen ja toimialojen hankkeita ja ohjelmia, jotka ovat parantaneet suomalaisilla työpaikoilla samanaikaisesti tuottavuutta ja työelämän laatua.

Kunniamaininnoilla palkituissa työpaikoissa toteutuvat myös tulevaisuuden työpaikoilta vaadittavat ominaisuudet: innovointi ja tuottavuus, osaava työvoima, terveys ja työhyvinvointi sekä luottamus ja yhteistoiminta.

Hyvä työ -hanke laajenemassa

Teknologiateollisuuden hankkeen tavoitteena on muun muassa henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen, työkyvyn ylläpitäminen, sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy, hyvien toimintamallien, työkalujen kehittäminen sekä uudenlaisen työpaikkakulttuurin luominen. Hankkeen pilottivaiheessa oli mukana 19 teknologia-alan yritystä.

Nakkila Groupissa  hankkeen kehittämiskohteet valittiin tutkakyselyn tulosten perusteella. Niitä olivat esimerkiksi henkilöstön yksilöllisten tarpeiden huomioiminen, siisteys ja järjestys, osaamisen lisääminen sekä fyysisen hyvinvoinnin edistäminen.

Nakkila Groupin projektia johdettiin kahden viikon välein kokoontuvassa projektiryhmässä, jonka muodostivat henkilöstön ja johdon edustajat. Hankkeen tuloksena ilmapiiri, luottamus, avoimuus ja yhteen hiileen puhaltaminen ovat parantuneet yrityksessä.

Parhaillaan käynnissä olevassa koko hankkeen laajennusvaiheessa pilottivuonna testatut työkalut ja toimintamallit ovat nyt yritysten käytössä ja mukaan otetaan 100 uutta yritystä. Osallistuminen edellyttää sekä johdon että henkilöstön sitoutumista.

Teknologiateollisuuden työnantaja- ja työntekijäliitot käynnistivät yhdessä kolmevuotisen työhyvinvointihankkeen Hyvä työ – Pidempi työura vuonna 2011. Hankkeessa ovat mukana Teknologiateollisuus, Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Uusi Insinööriliitto UIL, Metalliliitto ja Pro.

Tuottavuusyhteistyö-kunniamaininnat jaettiin Tuottavuusyhteistyöseminaarissa 26. maaliskuuta Helsingissä.

Kuntatyönantajat ja muut työmarkkinakeskusjärjestöt sekä järjestöjä lähellä olevat tuottavuustoimijat ovat edustettuina Tuottavuuden pyöreässä pöydässä. Se perustettiin vuonna 2007 kehittämään tuottavuutta ja työelämän laatua sekä tuottavuusyhteistyötä. Pöydän ääressä istuvat työmarkkinakeskusjärjestöt ja järjestöjä lähellä olevat tuottavuustoimijat.

Lisää teknologiateollisuuden hankkeesta

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu