Skip to content

Kunnon työtä kunnon palkalla

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Noin sata YTN:n teknologiateollisuuden, Metalliliiton ja Toimihenkilöunionin luottamusmiestä osallistui kansainvälisen Decent Work -teemaviikon
mukaiseen Kunnon työ ja työehtosopimukset -seminaariin tiistaina 6.10. Helsingissä.

Liittojen yhdessä järjestämässä seminaarissa käsiteltiin aamupäivällä teknologiateollisuuden jo syntyneitä sopimuksia ja kuultiin TU:n neuvottelutavoitteista. TU aloittaa neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta ensi viikolla.

Yhteistyö yli liittorajojen oli päivän sana.

Vaikka tällä kierroksella sopimukset neuvoteltiin eri pöydissä, kevään aikana linjattiin joitain yhteisiä tavoitteita erityisesti Teollisuuden Palkansaajissa virinneen yhteistyön myötä. Yksi yhteinen tavoite oli saada syksyn palkankorotukset täydellä perälaudalla yleiskorotuksena.

Sekä YTN että Metalliliitto pitivät uusia työehtosopimuksiaan näissä oloissa hyvinä: molemmat saivat teksteihin muutamia parannuksia ja kaikki heikennykset torjuttiin. Myös palkankorotuksen rakenne tyydytti: täysi perälauta saatiin.

Suomen ongelmat vuokratyössä

Iltapäivällä paneuduttiin viikon varsinaiseen teemaan eli kamppailuun kunnon työn puolesta. Maailmanlaajuisesti kysymys on ihmisten oikeudesta kunnon
työhön, kunnon työolosuhteisiin ja kunnon palkkaan. Säällisenä työaikana tehdystä työstä saadulla palkalla pitää pystyä elämään ja järjestäytymisoikeus on perusoikeus.

Suomessa suurimmat kunnon työn ongelmat liittyvät vuokratyöhön ja erityisesti ulkomailta tulleisiin työntekijöihin, jotka puurtavat rakennustyömaiden
ja satamien alihankintaketjuissa epämääräisissä työsuhteissa ja huonolla palkalla.

Esimerkiksi Olkiluodon ydinvoimatyömaalla työskentelee parhaillaan yli 3 000 ulkomaalaista, kansallisuuksia on siinä joukossa yli 60.

Metalliliiton OL3-projektin yhdysmies Janne Vainion mukaan työmaalle tarvitaan pelisäännöt, paikallinen sopimus, joissa on sovittu niin toiminnasta työmaalla kuin vuokratyövoimastakin. (MH)

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu