Skip to content

Kutsu: Ohjeistusta tasa-arvosuunnitelman laatimiseen Turku

Julkaistu

Kategoriat

Ohjeistusta tasa-arvosuunnitelman
laatimiseen Turku

13.10.2016, klo 10.00-13.00

Teknologiateollisuus
ry, Ammattiliitto PRO ja YTN 
järjestävät
yhdessä koulutustilaisuuksia, joiden tarkoituksena on antaa sekä yritysten
henkilöstöasioita hoitaville että luottamushenkilöille ohjeita ja työvälineitä yrityksen oman
tasa-arvosuunnitelman
tekemiseen.

Tasa-arvolaki velvoittaa kaikki työnantajat toimimaan sukupuolten välisen
tasa-arvon edistämiseksi. Vähintään 30 työntekijää säännöllisesti työllistäville
työpaikoille tulee laatia tasa-arvosuunnitelma.

Tasa-arvon edistäminen työelämässä tarkoittaa sitä, että naisia ja miehiä
kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Tavoitteena on myös, että tulevaisuudessa
naiset ja miehet jakautuisivat eri tehtävätasoille ja eri ammatteihin nykyistä
tasaisemmin kykyjensä
ja taipumustensa mukaan. Vastuu tasa-arvolain noudattamisesta työpaikoilla
kuuluu työnantajalle, mutta vastuu tasa-arvoisesta käytöksestä kuuluu koko
työyhteisölle

Koulutus on tarkoitettu Teknologiateollisuus ry.n jäsenyritysten edustajille ja luottamushenkilöille. Koulutus on maksuton.

Lue lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu