Skip to content

KV-työturvallisuuspäivä 28.4.2016

Kansainvälinen
työturvallisuuspäivä 28.4.2016: Ennakoiva turvallisuuskulttuuri – tapa onnistua

Kansainvälisen
työjärjestön ILOn koordinoimaa Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään
21. kerran torstaina 28.4.2016 maailmanlaajuisesti. Työturvallisuuskeskus (TTK)
huomioi päivän vieton järjestämällä viisi maksutonta alueellista seminaaria
Ennakoiva turvallisuuskulttuuri – tapa onnistua 28.4.2016 klo 8.30-12
Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, Uudessakaupungissa ja Vantaalla yhteistyössä
aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden kanssa.

 Työkulttuuri,
johtaminen ja esimiestoiminta sekä työyhteisön toimintatavat ovat yhteydessä
toisiinsa ja vaikuttavat osaamiseen ja asennoitumiseen työsuojeluasioissa.
Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri on hyvä tapa toimia työpaikalla.

 Työturvallisuus
on yrityksen toiminnan ja esimiestyön yksi peruslähtökohta. Työturvallisuutta
toteutetaan ja kehitetään työpaikan arjessa yhteistyössä. Pitkäjänteisellä ja
määrätietoisella turvallisuuskulttuurin rakentamisella on työpaikoilla saatu
aikaan merkittäviä tuloksia työturvallisuustyössä. Vahva turvallisuuskulttuuri
luo pohjaa tuottavuuden kehittämiselle.

 Kulttuuri
vaikuttaa paitsi tuloksen tekoon myös henkilöstön työhyvinvointiin.

 Alueseminaareissa
nostetaan esiin asiantuntijaesityksissä ja työpaikkaesimerkeissä, mitä
ennakoiva turvallisuuskulttuuri on ja miten sitä kehitetään.

 ILOn
kansainvälisen työturvallisuuspäivän teemana on tänä vuonna Workplace Stress: A
collective challenge.

 Kansainvälisen
työturvallisuuspäivän tavoitteena on muistaa työssään menehtyneitä tai
terveytensä menettäneitä työntekijöitä.

 Lisätietoja,
alueseminaarien ohjelmat, ilmoittautumiset

ILO: Workplace Stress: A collective challenge

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu