Skip to content

Lakko-ohjeistus ajaa työsulkuohjeistuksen edelle

TARKENNUS TIEDOTTEESEEN: työsulkuun liittyen ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli työnantaja ei sitä kysy. Tosin mitään haittaa ilmoituksen tekemisestäkään ei ole, jos sellaisen on jo tehnyt.

Lakko alkaa keskiviikkona 23.11. kello 6, mikäli työriitaa ei ole ennen sitä ratkaistu. Lakon piiriin kuuluvat OP-Palvelut Oy, Samlink Oy, Finanssidata Oy ja Sampo Pankin Kaupintie 3:ssa toimivat yksiköt (pois lukien Pohjois-Helsingin yrityskonttori). Näissä yrityksissä toimitaan lakko-ohjeistuksen http://ytnfinanssiala.fi/12 mukaan. Sekä OP-palvelut että Sampo Pankki kuuluvat myös työsulun piiriin. Näiden yritysten toimihenkilöt toimivat lakko-ohjeistuksen mukaan ja lakon päätyttyä palaavat töihin. Lakon aikana lakossa olevat työntekijät ovat poissa työpaikoiltaan ja ne työntekijät, jotka eivät ole lakon piirissä tekevät omia töitään. Lakon alaisia töitä ei siis tehdä muiden toimesta.

Toimintaohjeet työsulkua varten

Ilmoita työnantajalle kirjallisesti, että olet työnantajan käytettävissä 25.-30.11.2011 välisenä aikana työsulusta huolimatta. Ilmoituksen voit tehdä sähköpostitse esimerkiksi: “Ilmoitan olevani työnantajan käytettävissä 25.-30.11.2011 välisenä aikana työsulusta huolimatta. Pyydän ilmoittamaan sähköpostitse tai kirjallisesti, mikäli työnantaja kieltää minua tulemasta töihin mainittuna aikana.”

Työnantajan edustajille on annettu seuraava ilmoitus: “Kaikki YTN -liittojen jäsenet ovat työnantajan käytettävissä 25.-30.11.2011 välisenä aikana työsulusta huolimatta. Olen ohjeistanut jäseniämme saapumaan työpaikalle 25.11. työsulun alkaessa sekä ilmoittamaan, että ovat työnantajan käytettävissä tuolloin. Työnantajan tehtävänä on kirjallisesti ilmoittaa kullekin toimihenkilölle koskeeko työsulku häntä”.

Jos sinulta kysytään perjantaiaamuna töihin saapuessasi tai muulloin, oletko liiton jäsen, sinun ei tarvitse, eikä pidä vastata siihen mitään. Jos koet tilanteen niin hankalana, että et voi olla vastaamatta mitään, voit vastata esimerkiksi: “Järjestäytyminen on henkilökohtainen asiani” tai “Työsulun rajaaminen vain järjestäytyneisiin on laitonta, etkä siksi ota kantaa asiaan”. Jos työhöntulosi tästä huolimatta estetään, pyydä määräys kirjallisesti perusteluineen.

Työsulku vastoin ILO-sopimusta

Finanssialan Keskusliiton työsulku on vastoin YK:n alaisen kansainvälisen työjärjestön ILOn yleissopimusta. ILOn pääjohtajan erityisneuvonantajan Kari Tapiolan mukaan tapaus sotii selkeästi yleissopimusta vastaan.

ILOn yleissopimuksen 98 artikla takaa työntekijöille suojan kaikilta ammatillista järjestäytymistä vastaan kohdistuvilta toimilta. Lisäksi Suomen perustuslaissa ja työsopimuslaissa on säädetty ammatillisesta yhdistymisvapaudesta. Työnantaja ei siten voi asettaa työntekijöitä eri asemaan järjestäytymisen perusteella.

Kari Tapiolan mielestä työtuomioistuimen pitäisi kieltää tällainen järjestäytyneitä vastaan suunnattu työtaistelutoimi. Mikäli se ei niin tekisi, hänen mukaansa asiasta pitäisi valittaa ILOn järjestäytymisoikeuskomitealle, joka ilmoittaisi sopimusrikkomuksesta.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu