Skip to content

Liittoavustusta palkanmaksun keskeytyksestäi

Julkaistu

Kategoriat

Jos työnantaja keskeyttää suunnittelualan ylemmän toimihenkilön palkanmaksun teknologiateollisuuden työtaistelun vuoksi, YTN maksaa myös näille YTN:n jäsenille liittoavustusta 50 euroa työpäivältä.

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen uusimista koskeva työtaistelu alkoi tiistaina 1.11. klo 6.00 useissa teknologiateollisuuden alaan kuuluvissa yrityksissä.

Työtaistelu ei koske voimassaolevan suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen piiriin kuuluvia ylempiä toimihenkilöitä. Suunnittelualan sopimuksen piiriin kuuluvat henkilöt pysyttelevät työtaistelun oloissa tarkasti omissa töissään, eivätkä tee lakossa olevien töitä.

Työtaistelun alussa ja sen mahdollisesti pitkittyessä suunnittelualan sopimuksen piiriin kuuluvien henkilöiden työn tekeminen voi estyä. Työn estymisestä ilmoittaa työnantaja.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa komennuksella olevien palaamista varsinaiselle työpaikalleen. Työsopimuksen perusteella työnantajalla on kuitenkin velvollisuus järjestää muuta työtä ja työn järjestämisen mahdollisuus on selvitettävä yksilökohtaisesti.

YTN esittää, että mahdollinen vajaan työkuorman aika voitaisiin käyttää esimerkiksi henkilöstön kouluttamiseen. Ellei muuta työtä voida lopultakaan järjestää, työnteko voidaan katsoa estyneeksi.

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n toisen momentin mukaan:

“Jos työnteon estymisen työsopimuksen osapuolista riippumattomana syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa, työntekijällä on oikeus saada palkkansa kuitenkin enintään seitsemältä päivältä.”.

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden palkankorotukset on sovittu toteutettavaksi siten kuin Teknologiateollisuus ry ja YTN myöhemmin sopivat teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksessa.

Mikäli työnantaja tämän määräyksen perusteella tulkitsee riippuvuussuhteen syntyvän ja keskeyttää palkanmaksun noudattamatta laissa tarkoitettua seitsemää päivää, on YTN päättänyt maksaa näille henkilöille avustuksen, jonka suuruus on 50 euroa/työpäivä.

Avustuksen voi hakea YTN-teknologiateolisuuden verkkosivuilta.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu