Skip to content

LTY-alalla neuvottelut ovat käynnistyneet

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Sopimusneuvottelut ovat alkaneet LTY-sektorilla. Työmarkkinakeskusjärjestöjen sopima työllisyys- ja kasvusopimus aikaisti neuvotteluja.

LTY-taustaryhmä on käsitellyt työllistämis- ja kasvusopimuksen sekä asettanut oman tavoitteensa neuvotteluille. Neuvottelijat käyvät tavoitteet vielä läpi muiden palkansaajasopijajärjestöjen kanssa. LTY-alalla sopimusosapuolet ovat Ylemmät toimihenkilöt YTN, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (SAK), Pardia (STTK) ja Palvelualojen työnantajat PALTA. Neuvottelujen piirissä on runsas 1 500 YTN-liittojen jäsentä.

Keskitetyn sopimuksen perusteella käytävät neuvottelut on saatava valmiiksi 25. lokakuuta mennessä, jolloin työmarkkinakeskusjärjestöt tarkastelevat, onko sopimukseen liittynyt riittävän kattavasti alakohtaisia sopimuksia. Jos työllisyys- ja kasvusopimus raukeaa, LTY-alalla neuvottelut uusista työ- ja virkaehtosopimuksista käydään ensi vuoden puolella. Nykyiset sopimukset ovat voimassa 31. maaliskuuta 2014 asti.

Rautatiealalla on oma aikataulunsa ja neuvottelumekanisminsa.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu