Skip to content

Elintarvikealan luottamusmiehet koolla Helsingissä

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Jäsentiedote 20.10.2009

YTN:n elintarvikealan luottamusmiehiä kokoontui lokakuun
alussa Helsinkiin. Yhteistyönä pohdittiin sitä, miten toissa keväänä neuvoteltu
Perussopimus on viety käytäntöön työpaikoilla: muuttuiko neuvottelukulttuuri
työpaikoilla, olivatko palkankorotuspäätökset työnantajan sanelemia vai
kuunneltiinko työntekijöitä ja heidän toiveitaan? Päästiinkö työaikaan
liittyvissä asioissa eteenpäin, entä matka-aikaan? Tavoitteena oli myös löytää
hyviä käytäntöjä, joita jakaa muille luottamusmiehille.

Yhteisesti todettiin, että alkuun paikallisissa
neuvotteluissa on päästy, mutta seuraavan sopimuksen tulee luoda paljon
tarkempi raami paikallisille neuvotteluille. Luottamusmiehen asemaa on
vahvistettava, jotta mahdollistetaan aito neuvottelu. Kolmas asia, joka
puhutti, oli paikallisen erän jakaminen yrityksissä: se herätti ristiriitaisia
tunteita työntekijöissä.

Tavoitteet neuvottelukierrokselle

Helsinkiin kokoontuneet luottamusmiehet sekä elintarvikealan
taustaryhmän jäsenet pitävät tärkeänä aloittaa neuvottelut pian. Tavoitteena on
edellisen kierroksen tapaan työehtosopimus (TES). Sillä halutaan erityisesti
selkeyttää työntekijän, luottamushenkilön ja työnantajan vastuut ja roolit.
Tavoitteena on, että kaikilla työpaikoilla käytännöt esimerkiksi matka-ajan
korvaamisesta, äitiyslomakorvauksen tasosta sekä työajoista ovat selvät.

YTN:n varapuheenjohtaja Varjosen terveiset

YTN:n varapuheenjohtaja, Tradenomiliiton toiminnanjohtaja
Mika Varjonen esitteli ajankohtaista tilannetta neuvottelurintamalla, ja kertoi
elintarvike- ja kemian alojen olevan tämän neuvottelukierroksen
painopistealueita. Kummallakaan ei ole työehtosopimusta, mutta molemmilla
aloilla työntekijät sitä haluavat ja neuvottelusuhteet toimivat.

Varjonen pöyhi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n
“palkka-ankkuria”. Sillä työnantaja haluaa neuvotella kaikkien alojen
korotukset tälle vuodelle 0,5 prosentin suuruiseksi teknologiateollisuuden
sopimuksen mukaisesti. Hän kysyi aiheellisesti: “Miten työnantaja voi puhua
vaatimistaan paikallisista neuvotteluista, jos se haluaa ankkuroida korotukset
yhden neuvottelutuloksen mukaan? Erityisesti kun eri aloilla menee taloudellisesti
katsottuna eri tavoin.”

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu