Skip to content

Luottamusmiestapaamisessa pohdittiin tulevaa

Julkaistu

Kategoriat

Yli 150 YTN:n luottamusmiestä ja toimitsijaa pohtivat 7.11. syksyn neuvottelukierrosta ja tulevia kuvioita. Sopimuskirjausten soveltaminen käytäntöön, eläkeneuvottelut ja EU-vaalit pitävät työmarkkinakentän kiireisenä.

YTN:n puheenjohtaja Pertti Porokari on tyytyväinen syksyn neuvottelukierroksen antiin. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta etenkin teollisuuden sopimusaloilla saatiin parannuksia työaikakysymyksissä, kuten työaikapankeissa ja etätyössä. Myös luottamusmiehen asema vahvistui.

– Onnistuimme neuvottelukierroksella erittäin hyvin. Pystyimme torjumaan kaikki heikennykset, saimme monia tekstiparannuksia ja sopimuskorotuksissa on perälauta. Kiitos onnistuneesta lopputuloksesta kuuluu niin neuvottelijoille kuin luottamusmiehillekin, Porokari kiteyttää.

Työ jatkuu työryhmissä ja kentällä. YTN:n pääsihteeri Yrjö Taivainen kertoi, että hyvät kirjaukset, kuten työaikapankit, pitää saada käyttöön työpaikoilla. Jatkossa kehitetään myös muun muassa yritysyhdistystoimintaa.

Eläkeneuvottelut alkavat

Eläkeuudistusneuvottelut ovat ensi vuoden tärkein edunvalvontakysymys työmarkkinoilla. Ylijohtaja Jukka Pekkarisen johtaman eläketyöryhmän mukaan nykyiset toimenpiteet eivät riitä vuodelle 2025 sovitun eläköitymistavoitteen toteuttamiseksi. Asiantuntijaryhmä arvioi, että ilman uusia toimenpiteitä alhaisimmaksi tavoitteeksi asetettu 62,4 vuotta jäisi saavuttamatta.

YTN:n varapuheenjohtaja Heikki Kauppi ei usko, että hyvä kehitys taittuisi työryhmän ennustamalla tavalla. Tähän asti eläkkeellesiirtymisajan odote on noussut tavoitetta huomattavasti nopeammin.

– Työurien pidentäminen on välttämätöntä huoltosuhteen pitämiseksi kohtuullisena. Jos työtä on tarjolla, työurat pitenevät jo tehtyjen eläkejärjestelmäpäätösten mukaisesti.

Kauppi löytää tähän kaksi syytä. Ensinnäkin ihmiset haluavat jatkaa työntekoa entistä pidempään. Työterveyslaitoksen kyselyn mukaan vuonna 2012 kolme neljästä oli valmis harkitsemaan työntekoa 63 vuoden ikärajan jälkeen. Akavan kyselystä puolestaan selviää, että akavalaiset aikovat jäädä eläkkeelle keskimäärin 63,9-vuotiaina, muut palkansaajat 63-vuotiaina. Toiseksi eläkeikää lähestyvien ikäluokkien koulutustaso on noussut jatkuvasti, mikä antaa valmiuksia jatkaa työelämässä.

Tähän asti toteutunut kehitys näyttää tukevan väitettä, että työurat pitenevät jo tehdyillä päätöksillä. Eläkeikää lähestyvien työllisyysaste on noussut johdonmukaisesti eläkeiän siirtelyistä riippumatta jo kohta 15 vuoden ajan.

– Silti edelleen 60-64-vuotiaista vain 42,9 prosenttia on työelämässä eli yli puolet on jäänyt jo pois. Työelämästä pois saneerattujen, raskaan työn rasittamien ja ammattitaidoiltaan kelkasta pudonneiden kannalta eläkeiän nostaminen olisi epäreilua, Kauppi sanoo.

Kauppi korostaa, että työurat pitenevät ennen kaikkea työelämää kehittämällä.

– Keskeistä on ammattitaidon kehittäminen koko työuran ajan, terveyttä varjelevat työtavat, työn sisältö, ikäjohtaminen ja ikäsyrjinnän poistaminen.

Palkansaajilta yhteinen kampanja EU-vaaleista

YTN:n viestintäpäällikkö Ari Åberg korostaa, että palkansaajien pitää olla ensi vuonna erityisen hereillä myös EU-asioissa. Toukokuun lopussa käydään europarlamenttivaalit.

– EU:sta on ollut enemmän hyötyä kuin haittaa palkansaajille. Esimerkiksi yhteismarkkinat ovat toimineet hyvin. Lisäksi EU on tuonut taloudellista vakautta. Sieltä voi kuitenkin tulla myös huonoja asioita, jos emme vartioi palkansaajien etua.

Keskusjärjestöt sekä joukko teollisuus-, palvelualan ja julkisen puolen liittoja valmistelevat parhaillaan ensi kevääksi yhteistä kampanjaa parlamenttivaaleista. YTN on mukana kampanjassa.

– Puoluepoliittisesti sitoutumattoman kampanjan tavoitteena on nostaa vaalikeskusteluun palkansaajille tärkeitä asioita ja lisätä EU-tietoisuutta. Kampanjan aktiivisin vaihe on ensi keväänä, Åberg kertoo.

Teksti: Aku Karjalainen / YTN Kuvat: Pasi Autio

55-67-vuotiaiden työllisyysaste vuosina 2003, 2011 ja 2012
Lähde: Eläketurvakeskus

YTN:n puheenjohtaja Pertti Porokari kiitti kaikkia onnistuneesta neuvottelukierroksesta.

Ajankohtaiset esitykset kiinnostivat luottamusmiehiä. Tuula Aaltola
toimii NSN:n luottamusmiehenä ja teknologiateollisuuden taustaryhmän
jäsenenä.

Iltapäivän aikana käytiin läpi syksyllä solmittuja uusia työehtosopimuksia. Kuvassa suunnittelualan pääneuvottelija Teemu Hankamäki.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu