Skip to content

YTN tietoala: Maksattavat edunvalvontansa muilla – tietämättömyyttä vai itsekkyyttä?

Myös järjestäytymättömät nauttivat mielellään liittojen neuvottelemista eduista IT-alalla, selviää YTN Tietotekniikan palvelualan ja Tietoala ry:n yhdessä toteuttamasta kyselytutkimuksesta.

Vastauksista selvisi, että jopa 76 prosenttia liittoihin kuulumattomista työntekijöistä piti yleissitovuutta melko tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Lisäksi työehtosopimukseen kirjattuja etuja arvostettiin suuresti myös järjestäytymättömien keskuudessa.

Kyselyyn vastasi yli 800 Suomessa työskentelevää IT-alan ammattilaista, joista 11 prosenttia ei kuulunut ammattiliittoon.

– Olin yllättynyt, miten tärkeänä järjestäytymättömätkin pitävät yleissitovuutta ja liittojen neuvottelemia etuja. He maksattavat edunvalvontansa liittoihin kuuluvilla kollegoillaan, mutta nauttivat mielellään sen työn tuottamista hedelmistä. Jos etuja kerta pidetään niin tärkeinä, niin miksi ei itse kuuluta liittoon? Tutkimuksesta ei selviä onko kyse tietämättömyydestä vai itsekkyydestä, pohtii YTN Tietotekniikan palvelualan vastaava asiamies Björn Wiemers.

Työehtosopimuksen takaamat työehdot ovat suosiossa

Alan järjestäytymättömät työntekijät pitivät liittojen neuvottelemista eduista melko tärkeinä tai erittäin tärkeinä sairausajan palkkaa (yli 85% vastaajista), kolmen kuukauden palkallista äitiysvapaata (76%), lomarahaa (75%) sekä yhden viikon palkallista isyysvapaata (74%).

Myös matka-ajan korvaamista (73%), työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia (71%) ja 7,5 tunnin työpäivää työaikalaissa määritellyn 8 tunnin sijaan pidettiin tärkeinä (69%).

Liittoihin kuuluvat työntekijät pitivät työehtosopimuksen kirjauksia kaikkien etujen kohdalla vielä tärkeämpinä kuin järjestäytymättömät.

– Uskon, että työntekijöille on monesti epäselvää, mitkä edut ovat liittojen neuvottelemia ja mitkä tulevat lainsäädännöstä. Työehtosopimuksessa sovittuja etuja pidetään itsestään selvinä ja niiden kuvitellaan tulevan työlainsäädännöstä. Jos neuvottelemamme edut koskisivat vain järjestäytyneitä työntekijöitä, ammattiliiton jäsenyyttä arvostettaisiin ihan eri tavalla, sanoo Tietoalan puheenjohtaja Jyrki Kopperi.

Kyselytutkimus toteutettiin huhti- ja toukokuussa 2018. Vastaajista 95 % työskenteli toistaiseksi voimassa olevassa kokopäiväisessä työsuhteessa IT-alan yrityksessä tai -tehtävissä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa alalla työskenteleviltä alan edunvalvonnan strategian kehittämisen tueksi.

YTN Tietotekniikan palveluala ja Tietoala ry neuvottelevat alan työehtosopimuksen. Ne edustavat yhdessä työntekijöitä, jotka kuuluvat esimerkiksi Insinööriliittoon, Tekniikan akateemiset TEKiin ja Tradenomiliittoon. Työnantajia neuvotteluissa edustaa Teknologiateollisuus. Yleissitovuuden vuoksi myös järjestäytymättömät työnantajat noudattavat työehtosopimusta.

Alalla työskentelee lähes 60 000 henkilöä esimerkiksi ohjelmistokehityksen ja -konsultoinnin, palvelin- ja tietokantaratkaisujen, mobiilisovellusten, pelisuunnittelun ja -tuotannon sekä virtuaalitodellisuuden ja keinoälyn parissa. Alan suurimpia työllistäjiä Suomessa ovat mm. CGI, Tieto, F-Secure, Fujitsu, Rovio, Accenture, Supercell ja Digia. Alalla on kattava ja yleissitova työehtosopimus, joka on voimassa 1.11.2017-31.10.2020.

Lisätietoja:

Björn Wiemers, vastuullinen asiamies, neuvottelija
YTN Tietotekniikan palveluala
puh. 040 774 3331
bjorn.wiemers (ät) ytn.fi

Jyrki Kopperi, puheenjohtaja, Tietoala ry
puh. 040 8330633
jyrki.kopperi (ät) tietoala.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu