Skip to content

Mediaanipalkka suunnittelualalla 3 720 euroa kuukaudessa

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Vuoden 2016 YTN-datan mukaan ylempien toimihenkilöiden mediaanipalkka suunnittelualalla oli 3 720 euroa kuukaudessa. Asiantuntijoilla mediaanipalkka oli 3 560, alemmassa keskijohdossa 4 450 ja ylemmässä keskijohdossa 5 220 euroa kuukaudessa.

Suunnittelualan palkat ovat hieman alemmat kuin koko YTN-tasolla tai teknologiateollisuudessa. Eroa selittää osittain se, että suunnittelualalla vastaajat ovat keskimäärin nuorempia (mediaani-ikä 37 vuotta) kuin koko YTN-tasolla (40 vuotta) tai teknologiateollisuudessa (41 vuotta).

Koko YTN-tasolla vastaavat mediaanipalkat 2016 olivat e/kk:

  • ylemmät toimihenkilöt 4 300
  • asiantuntijat 4 064
  • alempi keskijohto 4 500
  • ylempi keskijohto 5 420

Teknologiateollisuudessa vastaavat mediaanipalkat 2016 olivat e/kk:

  • ylemmät toimihenkilöt 4 346
  • asiantuntijat 4 100
  • alempi keskijohto 4 672
  • ylempi keskijohto 5 300

Yleiskorotus yleisin palkankorotuksen syy

62 prosenttia suunnittelualan vastaajista kertoi palkkansa nousseen edellisvuoteen verrattuna. 28 prosentilla palkka oli pysynyt ennallaan ja kolmella prosentilla laskenut.

Yleisin syy palkan muutokselle oli yleiskorotus, jonka kertoi saaneensa 39 prosenttia suunnittelualan vastaajista. Meriittikorotuksen sai 18 prosenttia vastaajista.

Yt-neuvottelut koettelivat viime vuonna

Yt-neuvotteluja käytiin viime vuonna paljon myös suunnittelualalla. 37 prosenttia vastaajista kertoi, että omalla työpaikalla oli käyty tuotannollis-taloudelliset yt-neuvottelut viimeisten 12 kuukauden aikana.

44 prosenttia näistä vastaajista oli kuulunut itse yt-neuvottelujen piiriin. Myös etujen leikkaus on ollut varsin tavallista; suunnittelualan vastaajista 57 prosenttia kertoi, että etuja ei ole heikennetty viimeisen kahden vuoden aikana.

YTN-data kootaan vuosittain YTN-liittojen työmarkkinatutkimuksista. Vuoden 2016 aineistossa oli vastaajia kaikkiaan yli 19 000, joista suunnittelualalla työskenteli 1 560. Suunnittelualan vastaajien mediaani-ikä oli 37 vuotta ja valtaosa (78 prosenttia) heistä työskenteli asiantuntijatehtävissä.

 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu