Skip to content

Mekaanisen metsäteollisuuden ylemmille 28.11. raamin mukainen neuvottelutulos

YTN ja Metsäteollisuus ry
pääsivät 28.11. raamin mukaiseen neuvottelutulokseen mekaanisen
metsäteollisuuden ylempien toimihenkilöiden palkankorotuksista. Sen mukaan sopimuskausi
olisi 25 kuukautta ja kustannusvaikutus 4,3 prosenttia.

YTN Metsäteollisuuden
taustaryhmä on hyväksynyt tuloksen. YTN:n hallitus käsittelee asian
kokouksessaan tänään 1.12.

Neuvottelutuloksen mukaan
mekaanisessa metsäteollisuudessa työskentelevien palkankorotukset olisivat:

1. vuosi 1.9.12 – 30.9.2013:
palkankorotus 2,4 prosenttia,  josta
yleiskorotuksena kaikille 1,4 prosenttia ja paikallisesti sovittavana
perälaudallisena eränä 1 prosentti. Korotukset maksetaan sopimuskauden alusta
lukien.

 2. vuosi 1.10.13 – 30.9. 2014 : 1,9  prosenttia, josta yleiskorotuksena kaikille 1,1
prosenttia ja paikallisesti sovittavana perälaudallisena eränä 0,8 prosenttia. Korotukset
maksetaan sopimuskauden alusta lukien.

Jos paikallisen erän
jaosta ei päästä yksimielisyyteen, se jaetaan 2 kuukauden kuluttua yleiskorotuksena
kaikille.  

Kertaerä 150 euroa
maksetaan sopimuskauden alussa kaikille, joille on silloin palkanmaksuvelvoite.
Jos sopimuskaudella palaa takaisin töihin, saa kertaerän palatessaan.

Lisätietoja: YTN Metsäteollisuuden
vastaava asiamies Saku Laapio 0400 497 282

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu