Skip to content

Metsäteollisuuden ylempien toimihenkilöiden neuvottelut edelleen avaamatta

Metsäteollisuus ry on tiedottanut päättäneensä neuvottelut ja tehneensä kaikki metsäalan työehtosopimukset. Ylempiä toimihenkilöitä edustavan YTN:n kanssa ei kuitenkaan ole toistaiseksi neuvoteltu eikä sovittu mistään.

Muiden henkilöstöryhmien kanssa Metsäteollisuus on solminut kaksivuotiset työehtosopimukset. Ne pitävät sisällään yleisen linjan mukaiset 3,2 prosentin palkankorotukset, yleiskorotusosuuden sekä paikallisesti sovittavan erän, jonka jakotapa on sovittu liittojen kesken. Lisäksi on kerrottu joustavuuden lisäämisestä ja paikallisen sopimisen laajentamisesta.

Ylempiä toimihenkilöitä kohtaan työnantajan linjana on ollut yksipuolinen sanelu. Metsäteollisuuden ylempien toimihenkilöiden kanssa ei ole haluttu neuvotella joustavuuden lisäämisestä, ei paikallisen sopimisen laajentamisesta, ei yleisen linjan mukaisista palkankorotuksista – ei ylipäätään mistään.

Muilla henkilöstöryhmillä on ollut myös vahva tahtotila: he ovat olleet valmiit “vääntämään” sopimuksensa aikaansaamiseksi. Oman sopimuksen saaminen edellyttää tätä myös ylemmiltä toimihenkilöiltä. On oltava valmis painostukseen, jotta oma sopimus saadaan.

Keskeisten metsäteollisuusyritysten ylempiä toimihenkilöitä edustava YTN Metsäteollisuuden taustaryhmä ei hyväksy Metsäteollisuus ry:n päätöstä kieltäytyä neuvottelemasta YTN:n kanssa ylempien toimihenkilöiden työsuhteen ehdoista. Kentällä ollaan taustaryhmän kanssa samalla kannalla. YTN:n tekemään painostusvalmiuskyselyyn saatiin yli 800 vastausta, mikä on enemmän kuin aikaisemmissa kyselyissä. Vastaajista 89,8 prosenttia on sitä mieltä, että ylemmät toimihenkilöt tarvitsevat oman sopimuksensa työsuhteen ehdoista. Ainoastaan 3,5 prosentille riittää, että työnantaja päättää työsuhteiden ehdoista yksipuolisesti.

Kentällä on myös painostusvalmiutta. 92 prosenttia vastaajista on valmis työtaisteluun yleisen linjan mukaisten palkankorotusten puolesta. Painostuskeinoista suosituin on ylityö- ja vapaa-ajalla matkustamisen kielto, mutta ylemmillä toimihenkilöillä on myös lakkovalmiutta.

Mahdollisten painostustoimien asettamisesta päättää YTN:n hallitus, joka käsittelee tilannetta kokouksessaan 26.2.

Kysymys on nyt sopimisen linjasta. Jos mitään ei tehdä, sopimusta ylempien toimihenkilöiden  kanssa ei synny. Ja jos ylemmille toimihenkilöille ei saada omaa sopimusta, työsuhteen ehdot eivät kehity ainakaan parempaan suuntaan. Työnantaja jakaa siinä tilanteessa palkankorotusrahat omien mieltymystensä mukaan, ja sama linja tulee jatkumaan myös tulevilla neuvottelukierroksilla.

Varaa palkankorotuksiin on, sillä metsäteollisuudella menee nyt hyvin. Suomalaiset metsäyhtiöt ovat tällä hetkellä paremmassa kunnossa kuin koskaan aiemmin. (HS:n artikkeli: https://www.hs.fi/talous/art-2000005566871.html)

Avainasemassa menestyksen rakentamisessa ovat olleet ja ovat ylemmät toimihenkilöt. Tästä pitää nyt myös palkita omalla sopimuksella.

Lisätiedot:
Saku Laapio, YTN Metsäteollisuuden vastaava asiamies
p. 0400 497 282
saku.laapio@ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu