Skip to content

Metsäteollisuus uudistuu innovatiivisten ihmisten avulla

YTN:n puheenjohtaja Pertti Porokari ja metsäteollisuusalasta YTN:ssä
vastaava asiamies Saku Laapio  pitävät
UPM-Kymmenen ilmoitusta maailman ensimmäisen biodieseliä puusta tuottavan
jalostamon rakentamisesta erittäinpositiivisena.

– Metsä on ollut pitkään Suomen kansantaloudelle
merkittävä tulonlähde. Metsää 
hyödyntävät uudet, korkean jalostusasteen tuotteet ovat todella
tervetulleita, Porokari toteaa.

– UPM-Kymmenellä on rohkeutta olla edelläkävijä.Vastaavankaltaisia
avauksia biojalostamoiden suuntaan lienee nyt lupa odottaa muiltakin
metsäyhtiöiltä, Laapio jatkaa.

Hän muistuttaa, että biodieselin jalostaminen
raakamäntyöljystä perustuu UPM-Kymmenen omien tutkijoiden työhön ja
innovaatioihin.

– Uudet tuotteet ja tuoteinnovaatiot syntyvät vain
lahjakkaiden ja motivoituneiden osaajien työn tuloksena. Ylempien
toimihenkilöiden työ on elinehto kaikille eteenpäin meneville yrityksille,
Laapio painottaa.

– Uusiutuva puuraaka-aine tarjoaa monia hyödyntämättömiä
mahdollisuuksia korvata fossiilipohjaisia tuotteita. Se vaatii kuitenkin
määrätietoista panostusta osaajiin sekä tutkimukseen ja tuotekehityksiin niin
yksityisiltä yrityksiltä kuin valtiovallaltakin.

Lisätietoja: 
YTN:n
puheenjohtaja Pertti Porokari 040 583 3476 ja YTN Metsäteollisuuden vastaava
asiamies Saku Laapio 0400 497 282

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu