Skip to content

Miljoonas työturvallisuuskortti arkkitehdille

Miljoonas kortti luovutettiin vuodenvaihteessa arkkitehti Tuomo Remekselle. 

Työturvallisuuskortti-koulutusjärjestelmä on toiminut laajamittaisesti vuodesta 2003. Se kehitettiin yhteistyössä suuryritysten, työmarkkinajärjestöjen ja vakuutusyhtiöiden kesken. Kortin hallinnoinnissa ja kehittämisestä vastaa nykyisin Työturvallisuuskeskus (TTK).

Työturvallisuuskortti-koulutuksen tavoitteena on parantaa työturvallisuutta ja yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla. Korttikoulutus suunniteltiin ennen kaikkea teollisuuden alihankkija- ja kunnossapitoyrityksille, mutta se soveltuu hyvin myös rakennusalalle, julkiselle sektorille, kuljetus- ja logistiikka-aloille.

Työturvallisuuskortti-koulutusjärjestelmä on vapaaehtoinen, mutta teollisuuden ja rakennusalan työnantajat ovat tehneet siitä käytännössä pakollisen työmaalle pääsyn ehtona. 

Työturvallisuuskortti-järjestelmällä on ollut positiivista vaikutusta työtapaturma- ja sairauspoissaolojen kehitykseen.

Työturvallisuuskortti myös arkkitehdeille 

Työturvallisuuskorttia vaaditaan myös muilta yhteisillä työmailla tilapäisestikin liikkuvilta. Tällaisia ovat muun muassa suunnittelijat ja arkkitehdit.

– Koska tällainen tarve ilmeni ja useat toimistomme arkkitehdit käyvät säännöllisesti työmaillaan, päätettiin järjestää kaikille tällainen koulutus, kertoo miljoonas Työturvallisuuskortin saanut arkkitehti Tuomo Remes Arkkitehdit NRT Oy:stä.

Remes pitää koulutusta hyvänä kokonaisuutena. 

– Työmailla kierrellessäni huomaan kiinnittäväni huomiota turvallisuusasioihin aivan eri tavalla kuin ennen koulutusta. Enää ei myöskään koe nipottamiseksi sitä, että varusteiden täytyy olla kunnossa ja että sitä myös valvotaan tarkasti. Myös suunnittelussa tulee enemmän pohtineeksi, mitä mahdollisia vaikutuksia kullakin ratkaisulla on turvallisuusasioihin, Remes kertoo.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu