Skip to content

Minna Hirvoselle palkinto vuoden 2015 työmarkkinateosta
Vuoden työmarkkinateko -palkinnon sai Stockmannin luottamusmies Minna Hirvonen. Hänen pitkäjänteisen työnsä ansiosta Stockmannille saatiin neuvoteltua paikallinen luottamusmiessopimus. Sopimus oli merkittävä saavutus haasteellisella alalla ja toimii jatkossa lähtökohtana muille vastaavaa sopimusta neuvotteleville työntekijäosapuolille. 

Jutun Minna Hirvosesta voit lukea alta.

YTN:n työvaliokunta jakaa vuosittain palkinnon vuoden työmarkkinateosta. Palkinto myönnetään työmarkkinateosta, joka toimii hyvänä esimerkkinä ylempien toimihenkilöiden edunvalvonnassa. Palkinnolla kunnioitetaan hyviä suorituksia ja itsensä peliin laittamista sekä tuloksekasta edunvalvontatoimintaa.


Vuoden
työmarkkinateko tehtiin yhteistyöllä

Yhteistyössä on
voimaa, sanotaan. Kun päätetään tarttua toimeen ja tehdään yhdessä
pitkäjänteisesti töitä, saadaan aikaan hieno lopputulos. Tämän tietää myös
Stockmannin luottamusmies Minna Hirvonen, joka palkittiin Vuoden 2015
työmarkkinateosta.

 

Muutamia vuosia
sitten kokoontui Stockmannilla “kolmen idealistin kopla” miettimään, mitä voisi
tehdä, jotta henkilöstö voisi paremmin työssään. Työilmapiirissä oli
kehittämistä ja asiaan haluttiin muutosta. Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole
ennen ollut virallista henkilöstöedustajaa. Yhteistoimintaa toteutettiin
henkilöstölautakunnissa ja yritysyhdistys oli olemassa, mutta sen toiminta
kiteytyi lähinnä kerran vuodessa järjestettävään karonkkaan.

 

Vuonna 2013 alkoivat
yhteistoimintaneuvottelut, joihin Hirvonen ilmoittautui edustamaan henkilöstöä
vailla mitään kokemusta yt-neuvotteluista. Aikaa oli viisi päivää ja luettavaa
paljon; yt-laki piti ottaa haltuun, jotta osaisi toimia oikein.

 

Neuvotteluiden
jälkeen pyörät lähtivät pyörimään: valittiin luottamusvaltuutettu ja alettiin
toden teolla nostaa yritysyhdistyksen roolia karonkkajärjestäjästä aidosti
työnantajan kanssa keskustelevaksi osapuoleksi. Hirvosesta tuli tuolloin
yritysyhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen hallitustoimijat nimettiin ja
alettiin tehdä järjestelmällisesti työtä, jotta yhdistys näkyisi ja tulisi
tunnetuksi henkilöstön keskuudessa. Tiedotukseen panostettiin voimakkaasti,
alettiin kehittää jäsenrekisteriä ja lähettää uutiskirjettä jäsenistölle neljä
kertaa vuodessa, avattiin omat intra-sivut ja Facebook-ryhmä. Yritysyhdistys
myös rekisteröitiin, joka antoi sille virallisen aseman ja mahdollisuuden
solmia paikallisia sopimuksia työnantajan kanssa. Tehtiin tietoinen päätös
keskittyä työntekijöiden etujen ajamiseen.

 

Luottamusvaltuutettu
saatiin valittua juuri ennen seuraavien yhteistoimintaneuvotteluiden alkua.
Neuvottelut seurasivat toistaan, ja jossain vaiheessa tuli myös ajankohtaiseksi
valita uusi luottamusvaltuutettu, kun entinen siirtyi toiseen työpaikkaan.
Halukkaita ei ollut, joten Hirvonen koki velvollisuudekseen ottaa pestin
vastaan: “En voinut jättää ihmisiä pulaan, joten suostuin, vaikka aluksi
ajattelin sen olevan este omalle uralleni”, hän kertoo. Yritysyhdistyksen
tärkeimpiä tehtäviä on tukea luottamusvaltuutettua työssään, joten Hirvonen
jätti yritysyhdistyksen puheenjohtajuuden, koska koki, ettei voinut toimia
kahdessa roolissa.

 

Työnantaja yllättyi
äkillisestä aktivoitumisesta. Hirvonen onkin tehnyt määrätietoisesti ja
pitkäjänteisesti työtä vakuuttaakseen vastapuolen siitä, että työntekijät
haluavat nimenomaan yhteistyötä: “Varsinkin ylemmät toimihenkilöt ovat
kehittämishaluista porukkaa ja on kaikkien etu, että yrityksellä menee hyvin.
Silloin myös henkilöstö voi paremmin”, hän sanoo.

Neuvottelujen kautta onnistuneeseen lopputulokseen

Hirvonen kävi
keskusteluja yhteistyön lisäämisestä työnantajan kanssa parin vuoden ajan.
Lopulta päätettiin alkaa neuvotella luottamusmiessopimuksesta.
Neuvottelupöytään tulivat Hirvosen tueksi Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n edustajat
ja vastapuolella olivat yrityksen hr-johtaja ja työsuhdelakimies.
Neuvotteluiden tarkoitus oli molempien intressien mukainen ja onnistunut
lopputulos allekirjoitettiin aurinkoisena kesäpäivänä 17.6.2015. Stockmannille
oli tuolla päivämäärällä solmittu paikallinen luottamusmiessopimus.

 

Sopimus oli
sisällöltään erittäin hyvä. Luottamusmiehen tiedonsaantioikeudet paranivat
huomattavasti, esim. palkkatiedot saa sopimuksen mukaan tehtäväryhmittäin ja
sukupuolen mukaan eroteltuna. Koulutuksiin saa osallistua työajalla ja omasta
työstä on oikeus saada sitä varten myös riittävä vapautus. Luottamusmiehen
työsuhdeturva on vahva, samoin kuin varaluottamusmiehen. Sopimuksessa sovittiin
myös luottamusmiehen velvollisuuksista, joihin kuuluvat mm. yhteistyön
kehittäminen, paikallisten sopimusten tekeminen, henkilöstön osaamisen
kehittämiseen osallistuminen sekä työehtosopimusten ja työaikalakien
noudattamisen valvominen. Sopimuksessa sovittiin myös ylempien toimihenkilöiden
virallisesta edustuksesta Stockmannin hallituksessa.

Oikeuksien puolustajaksi aikuisiällä

Hirvonen on nainen,
joka ei pelkää puhua vaikeistakaan asioista. Henkilökohtaisten
elämäntapahtumien myötä hän on kasvanut toisten oikeuksien puolustajaksi.
Erityisen hyvän neuvottelijan hänestä tekee kyky asettua toisen asemaan puolin
ja toisin. Myös rauhallinen luonne on eduksi, temperamenttisia tunteiden
kuohahduksia häneltä ei nähdä.

 

Hirvosta ohjaa vahva
oikeudenmukaisuuden taju: “En kyseenalaista työnantajan oikeuksia ja määräysvaltaa,
mutta haluan kuulla ratkaisujen perustelut, jotta pystyn hyväksymään ne.
Epäoikeudenmukaista kohtelua en siedä”, hän sanoo.

 

Luottamusmiehen työ
on ajoittain hyvin raskasta ja jaksaminen on koetuksella. Varsinkin, kun
hoidettavana on myös oma asiantuntijatyö. Hirvonen on lisäksi edennyt urallaan
ja saanut ylennyksen esimiesasemaan tänä vuonna, joten hänellä on myös oma
tiimi vedettävänä. Vapaa-ajallaan hän haluaa tehdä mahdollisimman paljon
asioita, jotka tuottavat iloa. Jaksamistaan ja omaa työhyvinvointiaan hän
ylläpitää liikunnan ja meditoinnin sekä luonnossa liikkumisen avulla.

Palkinto vuoden työmarkkinateosta

YTN:n työvaliokunta
jakaa vuosittain palkinnon vuoden työmarkkinateosta. Palkinto myönnetään
teosta, joka toimii hyvänä esimerkkinä ylempien toimihenkilöiden
edunvalvonnassa. Palkinnolla kunnioitetaan hyviä suorituksia ja itsensä peliin
laittamista sekä tuloksekasta edunvalvontatoimintaa. Hirvonen arvostaa
saamaansa tunnustusta korkealle: “Palkinto tuntuu todella hyvältä. Koen, että
se on hieno tunnustus työstä, jota olen pitkäjänteisesti tehnyt ylempien
toimihenkilöiden, työnantajan ja koko yrityksen eteen. Mielestäni palkinto on
meille kaikille”, hän kiittää.

Oppeja matkan varrelta

Hirvonen on vuosien
varrella kasvanut asiantuntevaksi neuvottelijaksi. Hän listaa lopuksi
tärkeimpiä oppejaan vinkiksi muille:

 

– Johtajat ovat aivan
tavallisia ihmisiä, joita ei tarvitse pelätä. Heidän kanssaan keskustellaan
asioista, joista kukin on omissa rooleissaan laitettu keskustelemaan. Tärkeintä
on olla luotettava ja sanansa mittainen työnantajaa, yritysyhdistystä ja omia
edustettaviaan kohtaan.

– Lain tunteminen on
tärkeää. On tiedettävä lain kohdat, jotta osaa reagoida nopeasti.

– Vastapuolelle on
tuotava valmiita ehdotuksia, pelkkä asioista valittaminen ei auta.
Ratkaisukeskeisyys on avainasemassa.

– Positiivinen asenne
auttaa aina. Vaikka matkan varrella tulee vastoinkäymisiä, niistä on noustava
ylös ja uskottava, että asiat voivat muuttua.

 

Työnantajalle
Hirvonen lähettää terveisiä yhteistyön hengessä: “Henkilöstön mukaan ottaminen
kannattaa. Mitä enemmän henkilöstöä osallistetaan suunnitteluvaiheessa, sitä
helpompaa on muutoksen hallinta. Asioita tehdään yhteiseksi hyväksi. Yrityksen
menestyminen on kaikkien etu.”

 

Teksti ja kuva: Mari Lohisalo

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu