Skip to content

Mistä nyt neuvotellaan?

Työmarkkinajärjestöt sopivat 30.8 keskitetystä työmarkkinaratkaisusta, joka nimettiin työllisyys- ja kasvusopimukseksi. Akavan mukaan maltillinen palkkaratkaisu ja hallituksen rakennepaketti antavat eväitä työllisyyden nostamiseksi.Työllisyys- ja kasvusopimukseksi nimetty keskitetty ratkaisu muuttaa tämän syksyn neuvottelujen painopisteitä myös finanssialalla. Jos rahoitus- ja vakuutusala ovat mukana keskitetyssä ratkaisussa, neuvotteluissa puidaan palkan sijaan työelämän laatuun liittyviä kysymyksiä. Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteutuminen edellyttää kuitenkin tärkeimpien alojen mukaantuloa sopimukseen.

Mitä työllisyys- ja kasvusopimuksesta toisi tullessaan?

Sopimuskaudessa on kaksi jaksoa. Ensimmäinen jakso on 24 kuukautta.

Lisäksi sopimuskaudella on toinen, reilun vuoden mittainen toinen jakso. Ensimmäisenä vuotena maksettaisiin 20 euron korotus alkaen 4 kk sopimuksen alkamisesta (rahoitusalalla siis 1.4. 2014, vakuutusalalla 1.3.2014) ja toisena vuotena kustannusvaikutukseltaan 0,4 prosentin korotukset (rahoitusalalla 1.4.2015, vakuutusalalla 1.3.2015). Toisen jakson palkankorotuksesta päätettäisiin 2015. Maan hallitus on luvannut työmarkkinasopimuksen tueksi ansiotuloverotukseen 1,5 prosentin inflaatiotarkistuksen. Pitkällä sopimuksella pyritään luomaan työllisyyttä ja vakautta.

Neuvotteluaikaa on 25.10. saakka, jolloin työmarkkinakeskusjärjestöt arvioivat, onko tarpeeksi moni ala sopimuksen takana. Toistaiseksi Rakennusliitto on ilmoittanut jäävänsä sopimuksen ulkopuolella. Tämä ei kuitenkaan vielä kaada sopimusta, sillä rakennusliitto jäi pois myös nykyisestä raamisopimuksesta. Työllisyys- ja kasvusopimuksen syntyminen edellyttää riittävää kattavuutta (raamisopimuksen kohdalla tämä oli 90 %) sekä sitä, että keskeiset vienti- ja kuljetus- ja logistiikkaketjun alat ovat mukana.

Työllisyys- ja kasvusopimus finanssialan kannalta

Rahoitusalalla neuvottelut aloitetaan näillä näkymin lähiviikkoina työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta. Vakuutusalalla neuvottelut ovat jo alkaneet. YTN ei ole vakuutusalalla sopijaosapuoli, mutta vaikuttaa yritysyhdistysten kautta.

Lisätietoja: Finanssialan vastuuasiamies Riikka Sipilä, p. 0400 458 226, riikka.sipila@ytn.fi

 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu