Skip to content

Miten kilpailukykysopimus (kiky) pidentää työaikaa?

Miten kilpailukykysopimus (kiky) pidentää työaikaa?

Kilpailukykysopimukseen perustuen työehtosopimuksissa on sovittu työajan pidentämisestä 24 tunnilla. Miten tämä käytännössä tapahtuu?

Neuvottelemme YTN-liittojen jäsenten sopimukset yksityisellä sektorilla. YTN:n sopimuksissa työajan 24 tunnin pidennys
toteutetaan paikallisesti eli työpaikkatasolla. Pidennys koskee niitä henkilöitä, joita työehtosopimuskin koskee.

Jäseniämme edustavat YTN:n luottamusmiehet pyrkivät neuvottelemaan työnantajan kanssa sellaisen työajan pidentämisratkaisun, joka sopii mahdollisimman hyvin akavalaisten työn luonteeseen. Sopimisen takaraja vaihtelee
työehtosopimuksittain.

Työajan pidennyksessä on kysymys nimenomaan sopimisesta. Jos
työnantaja ei halua keskustelua asiasta, ei pidennystä voi toteuttaa.
Sopimuksiin kirjattuun ns. perälautaan päätyminen edellyttää ensin
neuvottelua eri vaihtoehdoista. Perälautakirjaus määrittää pidennystavan
siinä tapauksessa, että neuvottelu ei tuota tulosta.

Ennen sopimista luottamusmiehet pyytävät itselleen edustamiensa jäsenten
työaikaa koskevat seurantatiedot. On hankalaa sopia pidennyksestä, jos
ei tiedä miten työajat ovat toteutuneet. Neuvotteluissa kannattaa nostaa
esille mm. korvaamattomat ylityöt.

Jos todetaan, että paikallista
tarvetta työajan pidennykselle ei ole, niin pidennystä ei ole pakko
toteuttaa. Tästäkin asiasta tulee sopia erikseen.

Liukumat ja työaikapankki hyviä keinoja

YTN:n suosittelema malli on, että työajan pidennys toteutetaan liukumien tai
työaikapankin avulla. Voi tehdä esimerkiksi niin, että liukumiin
lisätään -2 tuntia kuukausittain tai muutetaan liukumarajoja
vastaavasti. Työaikapankin kautta ratkaisu voidaan toteuttaa
vähentämällä pankista vastaavat tunnit kuukausittain.

Toinen hyvä vaihtoehto on toteuttaa työajan pidennys päivittäisenä tai
viikoittaisena työajan lisäyksenä. Tällöin voidaan sopia päivittäistä
työaikaa pidennettäväksi 6 minuutilla tai viikoittaista työaikaa 30
minuutilla. Työajan lisäystä voi käyttää myös koulutukseen. Tällöin
työajan pidennys hoidetaan koulutustunneilla. Monia muitakin
paikalliseen tilanteeseen sopivia ratkaisuja on varmasti olemassa.

Sen sijaan suositeltavina ei pidetä ratkaisuja, joissa kokonaisia päiviä –
arkipyhiä tai lauantaipäiviä – käytetään työajan pidennykseen.
Keinotekoinen ylempien toimihenkilöiden määrääminen työpaikalle
esimerkiksi jonakin lauantaina ei johda työn tuottavuuden
lisääntymiseen.

Työajan pidennys ei koske sopimuksettomia

Alat, joilla ei ole työehtosopimusta, eivät ole kilpailukykysopimuksen
piirissä. Näillä aloilla ei siis toteuteta esimerkiksi työajan
pidennystä.

On käynyt ilmi, että joillakin työpaikoilla tätä on pyritty kiertämään painostamalla yksittäisiä henkilöitä hyväksymään
pidennysratkaisut. Tähän ei tietenkään pidä suostua. Tieto tällaisista
tapauksista tulisi toimittaa välittömästi omaan liittoon.

 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu