Skip to content

Muista: Luottamusmiespalvelut myös YTN-liittojen jäsenien käytössä

Julkaistu

Kategoriat

Kaikilla YTN-liittoihin kuuluvilla työntekijöillä on tietotekniikan palvelualalla mahdollisuus niin osallistua luottamusmiehen valintaan kuin itse asettua luottamusmiesehdokkaaksi. Samalla kaikki YTN-liittojen jäsenet saavat käyttöönsä työpaikan luottamusmiehen palvelut. Aiemmin luottamusmiesjärjestelmää ei sovellettu YTN-liittojen jäseniin, mutta uuden tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen myötä asia mahdollistui myös meille.

Luottamusmiesjärjestelmä koskee myös Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäseniä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työpaikoilla, joissa on sekä YTN-liittojen että Tietoalan toimihenkilöiden jäseniä, valitsevat nämä keskuudestaan luottamusmiehen, joka edustaa molempien liittojen jäseniä kaikissa tilanteissa.

Vaalit pystyyn jo tänä vuonna

Jos työpaikalla ei vielä ole luottamusmiestä, valinta kannattaa järjestää mahdollisimman pian. Samoin luottamusvaltuutetun aseman muuttaminen luottamusmieheksi tulee hoitaa välittömästi. Neuvoja luottamusmiehen valintajärjestelyihin saa alan toimijoilta. Jos työpaikalla on jo luottamusmies, vaalit järjestetään vasta hänen kautensa päättyessä.

Valituksi tulleen luottamusmiehen tulee ilmoittaa valinnastaan YTN:lle netistä löytyvällä lomakkeella -> Ilmoitukset henkilöstöedustajarekisteriin.

Luottamusmies – perusfaktaa tehtävästä

Luottamusmiehen valitsevat työehtosopimuksen tehneisiin liittoihin (mm. YTN-liitot) kuuluvat työntekijät ja hän edustaa henkilöstöä suhteessa työnantajaan. Luottamusmies on keskeisessä roolissa esim. paikallisessa sopimisessa. Työnantajan on annettava luottamusmiehelle asioiden hoidon kannalta tarvittavat tiedot sekä toimintamahdollisuudet. Toimintaedellytysten turvaamiseksi luottamusmiehellä on irtisanomis- ja lomautussuoja.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu