Skip to content

Muistilista lomakaudelle

Kesälomakausi on pyörähtänyt käyntiin. Kesäloma tulee pitää 2.5.-30.9. välisenä aikana. Ennen lomalle jäämistä kannattaa kuitenkin tutustua kokoamaamme muistilistaan, josta löytyy tietoa muun muassa lomapalkasta, lomarahasta ja sairastumisesta loman aikana.

Muistilista kesälomakaudelle

Loman ajankohta

 • Työntekijän kesäloma annetaan lomakautena 2.5.-30.9. työnantajan määräämänä ajankohtana.
 • Työnantaja voi yksipuolisesti määrätä vuosiloman ajankohdan lomakaudelle, mutta työntekijöiden mielipiteet ja tasapuolinen kohtelu tulee ottaa huomioon.
 • Pääsääntöisesti sekä kesä- että talviloma tulee antaa yhdenjaksoisina. Työnantajalla on kuitenkin oikeus antaa erikseen yhdessä tai useammassa erässä se osa kesälomasta, joka ylittää 12 arkipäivää.
 • Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle vuosiloman ajankohta kuukautta ennen loman alkamista.
  Mikäli se ei ole mahdollista, loman alkamisesta voidaan ilmoittaa
  myöhemmin, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkua.
 • SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALA: Työntekijällä on myös oikeus säästää säästövapaana pidettäväksi 18 päivää ylittävä lomaosa vuoden aikana ansaitsemistaan lomapäivistä.
 • ARKKITEHTISUUNNITTELUALA: Työnantaja ja työntekijä saavat sopia 18 päivää ylittävän osan lomasta pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen myöhemmin säästövapaana. Tästä on neuvoteltava viimeistään silloin, kun työntekijöitä kuullaan vuosiloman ajankohdasta. Työntekijällä on oikeus säästää 24 päivää ylittävä osa lomastaan, ellei siitä aiheudu tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa.

Palkka ja luontoisedut

 • Vuosiloman ajalta maksetaan samansuuruista lomapalkkaa kuin työssä ollessa.
 • Vuosilomapalkka maksetaan pääsääntöisesti ennen loman alkamista, mutta ajankohdasta voidaan myös sopia toisin.
 • Mikäli työntekijä on 1.4.2014-31.3.2015 välisenä aikana siirtynyt kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön tai toisinpäin, lomapalkka lasketaan tuona aikana maksetusta palkasta prosenttiperusteisesti.
 • Palkkaan kuuluvat luontoisedut, kuten puhelin- tai autoetu, on oikeus saada myös vuosiloman aikana.
 • Luontoisedut, jotka eivät ole työtekijän käytettävissä vuosiloman aikana, kuten lounasetu, korvataan rahalla.

Sairastuminen lomalla

 • Jos työntekijä sairastuu vuosilomansa alkaessa tai sen aikana, hän voi pyytää loman siirtämistä myöhäisempään ajankohtaan.
 • Loma ei siirry automaattisesti, vaan työntekijän pitää pyytää itse loman siirtämistä. Loma pitäisi pyrkiä pitämään lomakauden 2.5.-30.9. aikana.
 • Työntekijän on työnantajan pyynnöstä esitettävä selvitys työkyvyttömyydestään, esimerkiksi lääkärintodistus.

Lomaraha

 • Työehtosopimuksessa on sovittu myös lomarahan maksamisesta, joka on 50 prosenttia vuosilomapalkan suuruudesta.
 • SUUNNITTELUA- JA KONSULTTIALA: Lomaraha maksetaan viimeistään vuosiloman päättymistä seuraavan normaalin palkanmaksun yhteydessä.
 • ARKKITEHTISUUNNITTELUALA: Lomaraha maksetaan vuosilomapalkan maksamisen yhteydessä tai paikallisen käytännön mukaan.
 • Paikallisesti voidaan myös sopia, että lomaraha vaihdetaan vapaaksi.
 • Vaihdettaessa lomarahoja vapaaksi on syytä sopia erikseen, että lomarahan vaihtovapaa kerryttää lomaa normaalisti ja sairastuessaan työntekijä voi siirtää vapaan myöhempään ajankohtaan pidettäväksi.

Tutustu:

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu