Skip to content

Muutostavoitteita työaikalakiin

Julkaistu

Kategoriat

Asiantuntijana sekä esimiestehtävissä toimivien näkökulmasta voimassa oleva työaikalaki ei vastaa kaikilta osin nykytyöelämän haasteisiin. Työaikalaki ei määrittele millään tavoin työhön liittyvää vapaa-aikana tapahtuvaa matkustamista – ei sen korvaamista tai matkustamiseen liittyvän rasituksen tasoittamista ennen seuraavaa työpäivää. Näistä asioista sovitaan työehtosopimuksilla, joita ylemmillä toimihenkilöillä ei edelleenkään monilla aloilla ole. Näin ollen työn merkeissä matkustaminen menee usein ns. omaan piikkiin.

Korkeasti koulutettujen keskusjärjestön Akavan hallitusohjelmatavoitteissa pyritään vaikuttamaan siihen, että lakisääteisen työaikaseurannan piiriin luettaisiin kaikki työhön sidonnainen aika ja sen kuormittavuuden arvioinnista säädettäisiin lailla.
Lisäksi Akava tavoittelee työaikapankkijärjestelmän ja sen vähimmäisvaatimukset kirjaamista työaikalakiin. Näin voitaisiin lain puitteissa ottaa käyttöön työpaikkakohtaisia työaikapankkijärjestelmiä silloinkin, kun alalla ei ole työehtosopimusta joka sen rajat määrittelisi

Lisätietoa tavoitteista: http://www.akava.fi/akavan_linjaukset/hallitusohjelmatavoitteet_-_kohti_uutta_kasvua_ja_hyvinvointia/

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu