Skip to content

Näin järjestät työsuojeluvaalit

Työsuojeluvaltuutettujen toimikausi on päättymässä usealla työpaikalla tämän vuoden lopussa. Palvelu- ja teollisuusalojen työpaikoilla tulee järjestää työsuojeluvaalit 1.11.–31.12.2021. Uusi toimikausi on 2022–2023.

Kannustamme jäseniämme asettumaan ehdolle työsuojeluvaltuutetuksi ja tuomaan työpaikan yhteistoimintaan asiantuntija- ja esihenkilötyön näkökulmaa.

Lue alta, miten työsuojeluvaalit järjestetään ja minne valinnasta ilmoitetaan.

Työsuojelutoimijat työpaikalla

Jos työpaikallasi työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää, on teille valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua.

Työpaikan ylemmillä toimihenkilöillä on oikeus yhdessä toimihenkilöiden kanssa valita toimihenkilöiden oma työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu edustaa kaikkia toimihenkilöitä eli niin ylempiä toimihenkilöitä kuin toimihenkilöitäkin.

Myös pienemmissä työpaikoissa voidaan valita työsuojeluvaltuutettu.

Vähintään 20 työntekijän työpaikalla toimii lisäksi työntekijöiden ja työnantajan yhteistyöelimenä työsuojelutoimikunta tai muu vastaava yhteistoimintaelin. Työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa edustaa työsuojelupäällikkö. Työnantaja toimii työsuojelupäällikkönä, ellei hän ole tehnyt nimitystä.

Vaalien toimittaminen

Työsuojelutoimikunta tai vastaava yhteistoimintaelin toimii vaalitoimikuntana ja huolehtii vaalin toimeenpanosta. Jos tätä yhteistoimintaelintä ei ole, työpaikan työntekijöiden ja toimihenkilöiden tulee ottaa yhteyttä työnantajaan vaalien järjestelyistä sopimiseksi. Yhteydenoton jälkeen työnantajan tulee kutsua työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajat neuvotteluun vaalien yksityiskohdista.

Työsuojelutoimikunnan henkilöstöä edustavat jäsenet muodostavat vaalitoimikunnan ja vastaavat varsinaisesta vaalitoimituksesta. Vaalin ajasta ja paikasta on ilmoitettava kaikille työpaikan toimihenkilöille vähintään 14 vuorokautta ennen vaalia.

Ehdokkaita saavat asettaa ja ehdokkaiksi saavat asettua kaikki työpaikan toimihenkilöt. Ehdokkaiden nimet ja heidän suostumuksensa on ilmoitettava vaalitoimikunnalle sovittuun määräaikaan mennessä. Ehdokasasettelulle tulee varata aikaa vähintään 7 päivää eli viikon verran.

Vaaliin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki ne työpaikan toimihenkilöt, jotka ovat työsuhteessa vaalipäivänä, eli oikeus koskee myös esimerkiksi lomautettuja tai vanhempainvapaalla olevia.

Vaaleja ei tarvitse järjestää, jos suostumuksena antaneita ehdokkaita on asetettu vain yksi kuhunkin tehtävään ja varavaltuutettujen järjestys sovitaan.

Työsuojeluvaltuutetun vaali on toimitettava enemmistövaalina suljetuin lipuin. Äänestys tulee toteuttaa niin, että vaalisalaisuus säilyy.

Jos yhteisen äänestysajan ja -paikan järjestäminen on hankalaa, voidaan sopia postiäänestyksestä tai vaalit voidaan toteuttaa sähköisesti. Sähköinen vaali edellyttää, että vaalitoimikunta tekee tästä yksimielisen päätöksen ja saa työnantajalta kaikkien toimihenkilöiden sähköpostiosoitteet.

Hyödynnä vaalisovelluksemme

Vaalitoimikunnan YTN-jäsenliiton jäsen voi toteuttaa vaalit YTN:n vaalisovelluksen avulla.

Toteuta vaalit vaalisovelluksemme avulla helposti ja turvallisesti. Vaalissa annetut tiedot eivät tallennu muualle, ja vaalituloksen vahvistamisen jälkeen voitte poistaa vaalin sovelluksesta.

Löydät vaalisovelluksen YTN asiointipalvelustamme.

Valinnasta ilmoittaminen – Mitä? Minne?

  1. Valintojen selvittyä vaalitoimikunta tekee valinnoista pöytäkirjan, joka toimitetaan työnantajalle ja asetetaan toimihenkilöiden nähtäväksi.
  2. Valituksi tulleen ylemmän toimihenkilön tulee ilmoittaa valinnastaan YTN-asiointipalveluun.
  3. Työnantajan tulee tehdä ilmoitus Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämään rekisteriin, josta voit lukea lisätietoja.

Tutustu ohjeisiin:

Tutustu työsuojeluvaltuutettuvaalien yksityiskohtaisiin ohjeisiin palvelu- ja teollisuusaloilla.

 

 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu