Skip to content

Neste Oilin ylemmät toimihenkilöt: Sopeuttaminen olisi ollut mahdollista ilman irtisanomisia

Yhtiön taloudellisen tilanteen, vastuullisen toiminnan ja valtion pääomistajuuden huomioiden pidämme yhtiön tekemiä ja tuleville vuosille suunnittelemia henkilöstön sopeuttamisia ja eläkkeelle houkuttelemisia vahingollisina niin yhtiön maineelle kuin toiminnallekin. Lisäksi toimet ovat vastoin juuri solmitun työllisyys- ja kasvusopimuksen henkeä.

Tämänhetkisessä vaikeassa yhteiskunnallisessa taloustilanteessa mahdollisesti irtisanottavan henkilöstömme työllistyminen on haastavaa ja työttömyys aiheuttaa kohtuutonta inhimillistä kärsimystä sekä tarpeettomia kustannuksia yhteiskunnalle.

Emme kiistä rakenteellisten muutosten ja investointien tarpeellisuutta tai toteutusta, mutta henkilöstöresurssien sopeuttaminen olisi ollut mielestämme saavutettavissa ns. luonnollisen poistuman ja uudelleensijoittamisen keinoin vain muutaman vuoden ajanjaksolla. Tämä ei olisi kohtuuttoman pitkä aika suuren yhtiön toiminnassa.

Edellytämme, että työnantaja lupaustensa mukaisesti huolehtii mahdollisten irtisanomisten minimoimisesta kaikin käytettävissä olevin keinoin, sekä huolehtii myös jäljelle työyhteisöön jääneen henkilöstön kohtuullisesta työkuormasta ja työssä jaksamisesta.

Luopuminen takaisinottovelvoitteesta sopimuksena mitätön

Työnantajan irtisanoessa työntekijän taloudellisista ja/tai tuotannollisista syistä on työnantajalla velvollisuus ottaa työntekijä takaisin tietyin edellytyksin. Neste Oil teki sopeutettavien kanssa sopimuksia, joissa antoi “kultaisena kädenpuristuksena” irtisanomisajan palkan lisäksi ylimääräisen korvauksen sitä vastaan, ettei työntekijä riitauta irtisanomista. Sopimuksissa on myös maininta, ettei työntekijä tule vetoamaan takaisinottovelvollisuuteen, vaikka työnantajalla olisikin tarvetta palkata uusia työntekijöitä 9 kuukauden kuluessa.

Tämä sopimus, jolla vähennettiin työntekijälle työsopimuslain mukaan kuuluvia oikeuksia ja etuja, on mitätön. Takaisinottovelvoite on korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussa KKO 2007:69 katsottu tällaiseksi eduksi, koska sillä on tarkoitettu suojella työntekijää työttömyydeltä ja varata hänelle mahdollisuus palata ammattitaitoaan vastaavaan työhön. Takaisinottovelvollisuus on siis ns. pakottavaa oikeutta, josta ei voida sopia toisin.

Tuula Hujanen, puheenjohtaja
Nesteen ylemmät toimihenkilöt ry.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu