Skip to content

Neuvotteluissa ei edistystä

Julkaistu

Kategoriat

Jäsentiedote 19.2.2010

Ylemmät toimihenkilöt YTN ry ja työnantajia edustava
Elintarviketeollisuusliitto ry ovat tänään neuvotelleet uudesta ylempiä
toimihenkilöitä koskevasta työehtosopimuksesta ja palkkaratkaisusta. YTN
tavoittelee elintarvikealalle työehtosopimusta, joka saattaisi ylemmät
toimihenkilöt muiden henkilöstöryhmien kanssa tasa-arvoiseen asemaan.
Menneillään oleva sopimuskausi päättyy 31.3.2010.

Tässä vaiheessa työnantajaliiton ja YTN:n näkemyserot
sopimuksesta ovat merkittäviä. Neuvotteluja jatketaan seuraavan kerran
16.3.2010 ja viimeistään samana päivänä myös Elintarvikealan taustaryhmä
kokoontuu pohtimaan tilannetta.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu