Skip to content

Neuvottelut ja suunnittelualan tilanne herättivät keskustelua luottamusmiesseminaarissa

Lähes 70 YTN:n ja Ammattiliitto Pron suunnittelualan luottamusmiestä kokoontui viikonvaihteessa perinteisille luottamusmiesten neuvottelupäiville Vikingin Gabriellalle. Ykkösaiheeksi nousivat odotetusti käynnissä olevat työehtosopimusneuvottelut ja alan yleinen taloustilanne.

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOLin johtaja Timo Myllys ja Teknologiateollisuuden ryhmäpäällikkö Jarkko Ruohoniemi pohjustivat seminaarin käyntiin perjantai-iltapäivällä.

Myllyksen esityksestä selvisi, että viennin supistuminen on heijastunut myös suunnittelu- ja konsulttialalle. Yritysten välillä on kuitenkin eroja. Uudet tilaukset ovat vähentyneet selkeimmin teollisuussektorilla, infrasektorilla menee paremmin ja talonrakennussektorilla uusien tilausten määrä on kasvanut alkuvuonna huomattavasti.

– Suunnittelu- ja konsultointiyritysten henkilöstömäärä on kaikkien aikojen huipussa eli noin 15 000 henkilössä. Kasvu on kuitenkin alkuvuoden aikana lähes pysähtynyt ja lomautukset ovat lisääntyneet hiukan, Myllys totesi.

Yleisön kommenteissa korostettiin moneen otteeseen, että yritysten kannattaisi erityisesti nyt kouluttaa henkilöstöään, pitää kiinni osaavasta työvoimastaan ja varautua nurkan takana odottavaan kasvuun. Viimeaikaiset ennusteet ovat nimittäin väläytelleet virkoavia talouslukuja.

Myös Ruohoniemi luetteli madonlukuja taloudesta. Käynnissä olevista työehtosopimusneuvotteluista hän oli vaitonainen.

– Tapana ei ole käydä neuvotteluja julkisesti. Pöydässä on kuitenkin tarkkaan raamitettu, mitä asioita voidaan viedä eteenpäin, hän totesi.

Sen sijaan hän oli kiinnostunut luottamusmiesten asemasta. Tosin puheissa korostuivat erityisesti työnantajan intressit luottamusmiesjärjestelmän kehittämistä kohtaan.

Neuvottelut kiinnostivat

Ajankohtainen neuvottelutilanne nousi kuitenkin esiin monessa puheenvuorossa. YTN:n puheenjohtaja Pertti Porokari kävi neuvottelupäivien avauspuheenvuorossaan läpi, miten keskitetty Työllisyys- ja kasvusopimus syntyi.

Syksystä on muodostunut kiireinen ja edessä on neuvottelujen loppurutistus. Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti neuvottelujen takaraja on 25.10.

– YTN:llä on kolme erillistä työehtosopimusta Teknologiateollisuuden kanssa. Neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä teknologiateollisuudessa, suunnittelualalla ja tietotekniikan palvelualalla. Kaikissa pöydissä pitää saada hyvä neuvottelutulos aikaan ennen kuin työ on paketissa, Porokari huomautti.

YTN:n pääneuvottelija Teemu Hankamäki kertoi viimeisimmät kuulumiset suunnittelualan neuvotteluista, joissa osapuolina ovat YTN ja Teknologiateollisuus/SKOL.

Myös arkkitehtisuunnittelualan työehtosopimusneuvottelut ovat alkaneet. YTN neuvottelee sopimuksesta Arkkitehtitoimistojen liitto ATL:n ja Palvelualojen työnantajat PALTAn kanssa. Aiemmin ATL oli mukana Teknologiateollisuuden/SKOLin neuvottelemassa suunnittelu- ja konsulttialan sopimuksessa.YTN:n suunnittelualan työehtosopimus on voimassa 31.10.2013. asti.

Ammattiliitto Pron toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus päättyy kuukautta myöhemmin 30.11.2013.


Viikonlopun aikana lähes 70 YTN:n ja Ammattiliitto Pron luottamusmiestä
jakoivat keskenään kokemuksia työpaikkatason edunvalvonnasta.


Teknologiateollisuuden ryhmäpäällikkö Jarkko Ruohoniemi haastattelemassa luottamusmiehiä.


SKOLin johtaja Timo Myllys kävi läpi myös suunnittelualan työehtosopimusjärjestelmän historiaa.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu