Skip to content

Neuvottelut kaatuivat työnantajan kohtuuttomuuteen

Metsäteollisuus ry katkaisi neuvottelut metsän ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksesta, kun YTN ei suostunut työnantajan täysin kohtuuttomiin vaatimuksiin.

YTN:n tavoitteena on saada aikaan metsäteollisuudessa samantasoinen työehtosopimus kuin on jo olemassa muilla teollisuuden aloilla. Alan ylemmät toimihenkilöt ovat korostaneet joustavien työaikamuotojen sopimisen merkitystä sekä työhyvinvoinnin kehittämisen tarvetta. Metsäteollisuuden työnantajien vetovoima nuorten keskuudessa kaipaisi kipeästi kehittämistä.

YTN on rakentavasti hakenut neuvotteluteitse työehtosopimuksia paperiteollisuuden sekä mekaanisen metsäteollisuuden ylemmille toimihenkilöille keväästä saakka. Syksyllä 2013 valtakunnallisessa Työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovittiin paikalliseen sopimiseen perustuvasta työelämän kehittämisestä. Muilla vientialoilla onkin sovittu työaikajoustojen käyttöönotosta työaikapankkien avulla, etätyön pelisääntöjen rakentamisesta sekä työhyvinvoinnin lisäämisestä liittojen yhteisillä hankkeilla.

Neuvottelut katkesivat yllättäen

Kevään ja kesän aikana neuvotteluissa päästiin jo eteenpäin, kunnes työnantajaleiri yllättäen katkaisi neuvottelut. Samassa yhteydessä Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jari Forss ilmoitti jättävänsä tehtävänsä. Työnantajan ajettua neuvottelut kiville ovat alan suuret konsernit UPM-Kymmene, Stora Enso ja Metsä-Group ilmoittaneet maksavansa ylemmille toimihenkilöille 20 euron palkankorotuksen syyskuun alusta.

Sopimusneuvottelut kaatuivat työnantajien täysin kohtuuttomiin vaatimuksiin saada yksipuolisesti määrätä ylempien työajan sijoittelusta, palkankorotusten saajia sekä korvaavasta työstä sairaslomalla oleville.

Metsäteollisuus ry haki neuvotteluissa työaikamallia, jossa ylemmät toimihenkilöt olisi voitu määrätä yksipuolisesti töihin normaalien toimistotuntien ulkopuolella: iltaisin, öisin, viikonloppuisin, jouluna ja juhannuksena ilman kieltäytymisen mahdollisuutta ja ilman erillistä korvausta.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu