Skip to content

Neuvottelut käynnistyneet metsäteollisuudessa

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Työehtosopimusneuvottelut YTN:n ja Metsäteollisuus ry:n välillä ovat
käynnistyneet niin paperiteollisuuden kuin mekaanisen metsäteollisuuden osalta.

YTN:n puolelta olemme ilmoittaneet haluavamme käydä neuvottelut ja uudistaa
sopimukset keskusjärjestöjen laatiman työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta.

Liittojen välillä on käyty tunnusteluja syksyn mittaan ja varsinaiset
neuvottelut käynnistyivät 9.10. YTN:n jättäessä oman esityksensä sopimusten
uudistamiseksi. Tavoitteena on kaksivuotinen sopimus entisten
jatkoksi. 

YTN:n sopimustavoitteet pohjautuvat suoraan työllisyys- ja
kasvusopimukseen, jossa palkankorotukset ovat äärimaltillisia (1. Vuosi 20 EUR
yleiskorotus + 2. Vuosi 0,4 % yleiskorotus).

YTN haluaa edistää metsäteollisuudessa työhyvinvoinnin ja jaksamisen
lisäämistä sekä työurien pidentämistä. Työllisyys- ja kasvusopimuksen
suositusten mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi esitimme liittojen välistä
työhyvinvointihanketta alallle, työaikapankkia, etätyömahdollisuuden
laajentamista sekä korvauksia henkilöstöedustajille.

Neuvotteluaikaa on perjantaihin 25.10. kello 16.00 saakka. Mikäli
työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisia sopimuksia ei syystä tai toisesta saada
aikaiseksi, käydään vuoden 2014 puolella liittokohtaiset neuvottelut
paperiteollisuudessa keväällä ja mekaanisessa metsäteollisuudessa syksyllä.

Neuvottelujen kulusta kerrotaan toimialan www-sivuilla sekä myöhemmin
syksyllä lähetettävässä MetsäExtrassa.

Lisätietoja: Saku Laapio

YTN Metsäteollisuuden vastaava asiamies

Puh. 0400 497 282

Saku.laapio@ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu