Skip to content

Neuvottelut YTN:n ja Metsäteollisuus ry:n välillä jatkuivat nihkeästi

Julkaistu

Kategoriat

YTN ja
Metsäteollisuus ry jatkoivat keskiviikkona 23.3. neuvotteluja
paperiteollisuuden ylempien toimihenkilöiden sopimuksen uudistamisesta.

Työnantaja
tarjosi ainoastaan 1,5 prosentin yleiskorotusta sekä sen päälle 1 prosentin
paikallisesti sovittavaa erää ilman perälautaa. Käytännössä paikallisesti
sovittava perälaudaton 1 prosentin korotus siirtyisi työnantajan yksipuolisesti
jakamiksi meriittikorotuksiksi.

Näin
ollen tarjolle jäi vain reilu puolet siitä, millä Paperiliitto solmi
sopimuksensa. Paperiliitto sai paikalliseen erään perälaudan, mikä takaa
kaikille paikallisen erän yleiskorotuksena, elleivät paikalliset osapuolet
pääse neuvotteluiden jälkeen yksimielisyyteen jakotavasta.

Pro (ent. Toimihenkilöunioni) antoi puolestaan lakkovaroituksen
UPM-Kymmene-konsernin toimihenkilöiden paperin sopimuksen piirissä oleviin
työtehtäviin. Syynä on kiista paikallisen erän jaosta. Pron lakon on määrä
alkaa 6.4. kello 6, ellei sopimukseen päästä sitä ennen.

Neuvotteluja paperiteollisuuden ylempien sopimuksesta jatketaan, vaikkei
seuraavanneuvottelun ajankohtaa
päätetty.

YTN:n sopimustavoitteet
hyväksytään, tyytymättömyys toimialaa kohtaan hieman laantunut

YTN  teki maaliskuussa edunvalvontatutkimuksen, jossa selvitettiin
metsäteollisuudessa työskentelevien ylempien kanta alan sopimustavoitteisiin
sekä painostusvalmius. Lisäksi kysyttiin, miten metsäteollisuusyrityksissä oli
kehitetty ylempien toimihenkilöiden työsuhteen ehtojaloppuvuoden 2010 lakkojen jälkeen.

Tulokset osoittavat, että tyytymättömyys koko toimialaa kohtaan on hieman
laantunut; enää kolmannes (33 %) ylemmistä harkitsee toimialan vaihtoa. 49
prosenttia ei harkitse alan vaihtoa, 18 prosenttia ei osannut ilmaista
kantaansa. Vuonna 2009 toimialan vaihtoa harkitsi peräti 54 prosenttia.

Paperiteollisuuden ylemmät pitävät YTN:n sopimustavoitteita lähes
yksimielisesti tavoittelemisen arvoisina, 89 prosenttia vastaajista oli tätä
mieltä.

Syksyisten
lakkojen jälkeen työnantajat ovat toteuttaneet uudistuksia ylempien työsuhteen
ehtoihin. Esimerkiksi UPM-Kymmene korvaa viikonlopun matka-ajasta maksimissaan
8 tuntia. Stora Enso ja Metsäliitto ovat laajentaneet liukuvaa työaikaan lain
sallimaan- 40 tuntiin säilyttäen samalla pekkasvapaat.

Kehitys
ei ole kuitenkaan ollut riittävää, sillä vastaajista tyytymättömiä oli 66
prosenttia ja tyytyväisiä vain 18 prosenttia. Ei osaa sanoa -vastauksia saatiin
16 prosentilta.

Painostusvalmiutta neuvottelujen tukemiseksi
alalla on edelleen.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu