Skip to content

Neuvottelutuloksia YTN:n järjestöalalla

Julkaistu

Kategoriat

YTN:n järjestöalan sopimuksista ensimmäinen saatiin
neuvoteltua 27.3. ja se koskee Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS)
henkilöstöä. Sopimus on muodoltaan liityntäpöytäkirja YTN:n ja Paltan väliseen
runkosopimukseen. Liityntäpöytäkirjan tekstiehtoihin ei tehty muutoksia eli
sopimusuudistus käsitti käytännössä vain palkkaratkaisun, joka on
sopimuskentässä syksyn ja talven aikana vakiintunutta muotoa. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että ellei paikallisesti toisin sovita, niin palkkoja
korotetaan 1.7. alkavalla palkanmaksukaudella 1,2 prosentin yleiskorotuksella
ja 0,4 prosentin yrityskohtaisella erällä, jonka kohdentamisesta päättää
työnantaja. Vuoden 2019 osalta vastaavat erät ovat 1,0 prosenttia ja 0,6
prosenttia. Sopimus on voimassa 30.4.2020 asti.

Järjestöalalla on ollut neljä opiskelijajärjestöjä koskevaa
työehtosopimusta. Lokakuussa 2017 työnantajaosapuoli ilmoitti, ettei se enää
jatkossa tee talokohtaisia sopimuksia Suomen ylioppilaskuntien liittoon (SYL) eikä
Suomen opiskelijakuntien liittoon (SAMOK). Työnantajapuolen näkemyksen mukaan
näiden organisaatioiden työsuhteiden ehdoista tuli sopia paikallisesti.

Neuvottelut ylioppilaskuntien työehtosopimusten ja
ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien sopimusten uudistamiseksi sekä SYL:n ja
SAMOKin sopimusrakenteen kehittämiseksi käynnistyivät maaliskuussa, lähes kaksi
kuukautta edellisen sopimuskauden umpeutumisen jälkeen. Pitkän ja hartaan
pyörittämisen ja vääntämisen jälkeen neuvottelijajoukkomme saavutti lähes
torjuntavoitoksi tulkittavan tuloksen. SYL:n työsuhteen lisäehdot kirjattiin
omana liitteenään ylioppilaskuntien sopimukseen ja samalla tavalla SAMOKin
poikkeavat ehdot tuli kirjattua amk-opiskelijakuntien sopimukseen. Työnantajaliitto
sai läpi tahtonsa ja sopimusten määrä väheni, mutta pieni ja urhea
työntekijäpuolen neuvottelijajoukko sai turvattua kollektiiviisen sopimisen
SYL:n ja SAMOKin toimistoilla. Palkankorotusratkaisut olivat molemmissa
sopimuksissa identtiset: työnantajapuolen aloitteesta paikallisen sopimisen
kirjausta ei ratkaisuun otettu mukaan ja yleiskorotus- ja yrityskohtaiset erät
ovat samat kuin SKS:n sopimuksessa. Vuoden 2018 erät maksetaan 1.5. ja vuoden
2019 erät 1.4.

Neuvottelukierros oli kaiken kaikkiaan haastava.
Työnantajapuolen toimialarajat ylittävä tekstisisältöjä ja palkankorotuksia
koskeva koordinaatio yhdistettynä kiveen hakattuun päätökseen vähentää
sopimuksia minimoi aidon neuvottelun tilan. Tähän haasteeseen saamme tottua
jatkossakin. Haluan omasta puolestani kiittää vielä prosessissa mukana olleita
SKS:n luottamusmiehiä ja opiskelijajärjestöpuolen neuvottelijoita
sitoutuneisuudestanne.

Nuutti Pursiainen, neuvottelija

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu