Skip to content

Nopsyn palkkatutkimus: Palkat eivät kehity NSN:ssä

Nopsyn kysely paljastaa, että palkkojen kehitys Nokia Siemens Networksissä näyttää olevan edelleen pysähdyksissä. Myös ylityötä tehdään runsaasti.

NSN:n pääkaupunkiseudun ylempien toimihenkilöiden yritysyhdistys Nopsy on tehnyt kyselyjä kolme vuotta peräkkäin.

Tämän vuoden toukokuussa tehdyn kyselyn tulokset kertovat, että tietyn vaativuusluokan alapuolella olevien ylempien toimihenkilöiden palkkojen kehitys on keskimäärin pysähtynyt.

– Kun ottaa huomioon inflaation, joka oli Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa noin neljä prosenttia, reaalipalkat näyttävät laskeneen suurimmalla osalla henkilöstöstä. Työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset eivät riitä kompensoimaan inflaatiota, Nopsyn puheenjohtaja Jari Ruokolainen sanoo.

Ylitöitä paiskitaan liikaa

Säännöllisesti yli 37,5 viikkotyötuntia tekevien määrä on edelleen hälyttävän suuri, muutamissa liiketoimintayksiköissä jopa 75-80 prosenttia.

– Työmäärät ovat jatkuvasti kasvaneet. Joka kolmas kokee, että heillä on liikaa töitä. Työntekijät ovat joustaneet siis viime vuonna vielä enemmän kuin aiemmin, Ruokolainen toteaa.

– Monet ovat kommentoineet, että he joutuvat tekemään omat työnsä, yt-neuvottelujen myötä lähteneiden työt ja sen lisäksi vielä kouluttamaan uusien ulkomaisten toimipisteiden työntekijät, kun työtä on siirretty Suomesta muualle.

Entistä useampi saa nyt ylityöstä korvauksen joko rahana tai vapaana, mutta edelleen jopa 40 prosenttia ylitöistä tehdään ilman korvausta. Osa työntekijöistä raportoi tekevänsä töitä yli lain salliman ylärajan.

– Asia on vakava ja siihen pitää puuttua. Voidaan sanoa, että työntekijät ovat tehneet enemmän tämän firman eteen kuin kohtuudella voisi olettaa, Ruokolainen tuumaa.

Vaativuusluokitukset pielessä

Ruokolaisen mukaan palkkatutkimus osoittaa, että työntekijöiden luottamus NSN:n vaativuusluokitukseen perustuvaan palkkausjärjestelmään on kärsinyt.

Suuri osa henkilöstöstä kokee olevansa väärässä vaativuusluokassa.

Ei intoa paikalliseen sopimiseen

Tänä vuonna kysyttiin myös, miten työehtosopimuksen palkankorotukset pitäisi sopia ja kohdentaa.

Kantaa ottaneista kaksi kolmasosaa vastusti paikallista sopimista palkoista.

Lähes 80 prosenttia oli sitä mieltä, että työnantajien pitäisi itse korjata aiheuttamansa palkkavääristymät. Niihin ei pitäisi käyttää työehtosopimusten palkankorotuksia.

Enemmistö toivoi palkankorotukset prosenttikorotuksina.

Hyvä vastausprosentti

Nopsyn palkkatutkimukseen osallistui 811 vastaajaa eli noin neljäsosa NSN:n pääkaupunkiseudun ylemmistä toimihenkilöistä vastasi kyselyyn.
Tänä vuonna palkkatutkimuksen veti Keijo Kuusisto.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu