Skip to content

Nordea mukaan ylityö- ja vapaa-ajalla matkustuskieltoon torstaina 10. marraskuuta

Rahoitusalan ylityökielto ja vapaa-ajalla matkustuskielto laajenee Nordeaan torstaina 10.11. klo 6.00. Näin Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n tiistaina 8. marraskuuta aloittama ylityö- ja vapaa-ajalla matkustuskielto koskee koko rahoitusalaa. Jäsenistöltä tulleiden yhteydenottojen mukaan myös Nordean esimiehet ja asiantuntijat haluavat olla mukana vauhdittamassa neuvottelujen jatkumista.

YTN ja Pro aloittivat ylityökiellon ja vapaa-ajalla matkustuskiellon, kun työehtosopimusneuvottelut työnantajaa edustavan Finanssialan Keskusliitto FK:n kanssa katkesivat FK:n haluttomuuteen noudattaa raamiratkaisua. Neuvotteluja oli tähän mennessä yritetty käydä yli kaksi kuukautta.

FK ei kelpuuttanut YTN:n neuvotteluissa esittämää raamisopimuksen mukaista palkkaratkaisua, vaan halusi malliin, jossa yleiskorotukset maksetaan joka toinen vuosi ja suoriutumiseen perustuvat palkankorotukset maksetaan palkkakeskustelujen kautta joka toinen vuosi. FK ei myöskään halunnut neuvotella pienemmistäkään tekstikysymyksistä kuten parisuhteen rekisteröimispäivän vapaasta tai työvuorolistojen antamisesta kolmea viikkoa aiemmin. Myöskään matkakustannusten korvaamisesta verohallinnon ohjeiden mukaisesti tai työaikapankkisuositusta ei haluttu viedä eteenpäin.

Ylityökielto ei koske työterveyshuoltoa.

Mitä ylityökielto ja vapaa-ajalla matkustuskielto tarkoittavat?

Ylityökiellon aikana työntekijät tekevät ainoastaan työsopimuksessa määritellyt päivittäiset ja viikoittaiset säännölliset työtunnit (tyypillisesti 7,5 h/pv ja 37,5h/vko). Työaika voidaan sijoittaa päivään liukuvan työajan joustojen mukaisesti, mutta esimerkiksi liukumasaldoja ei kasvateta. Näin ollen tullessasi töihin esimerkiksi klo 9.00 ja pitäessäsi päivän aikana puolen tunnin mittaisen ruokatauon, päättyy työpäiväsi klo 17.00.

Vapaa-ajan matkustuskiellon aikana työntekijät sitoutuvat matkustamaan työtehtävien vuoksi ainoastaan säännöllisen työajan puitteissa. Näin ollen työmatkalle lähdetään aikaisintaan liukuvan työajan alkaessa ja matkalta palataan tästä lukien päivittäisen säännöllisen työajan päättyessä. Mikäli työmatkaa ei ole mahdollista suorittaa säännöllisen työajan puitteissa, työmatka peruuntuu tai siirtyy.

***
Neuvotteluja rahoitusalan työehtosopimuksesta on käyty 1.9.2011 alkaen. Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut katkesivat maanantaina 7.11.2011 myöhään illalla tuloksettomina. Sopimuksettomassa tilassa ala on ollut 1.11. alkaen. Työnantaja ei ole koko aikana ollut halukas aidosti neuvottelemaan sopimuksen tulevaisuudesta, eikä antanut vastaesityksiä palkansaajapuolen, YTN:n, Pron ja Nordean Nousun, tekemiin esityksiin.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu