Skip to content

Nyt neuvotellaan raamin niveltämisestä teknon sopimukseen

Julkaistu

Kategoriat

YTN:n ja Teknologiatellisuus ry:n välistä työriitaa ratkotaan parhaillaan valtakunnansovittelija Esa Longan johdolla.

Nyt neuvotellaan valtakunnallisen raamiratkaisun niveltämisestä työehtosopimukseen.

Metalliliitto ja Pro pääsivät jo sopuun asiassa. YTN on vasta nyt sovittelupöydässä, koska tuloksettomaan sovintolautakuntamenettelyyn jouduttiin käyttämään kaksi viikkoa.

Mistä kiikastaa, miksi uhataan lakolla?

Työnantaja haluaa jakaa raamiratkaisun mukaisen kustannusvaikutuksen palkankorotuksina, joista se haluaa päättää itse paikallisesti. Kaikille tulevan yleiskorotuksen osuus jäisi työnantajan mallissa pieneksi.

YTN:n mielestä ylempien
toimihenkilöiden pitää saada malliltaan ja suuruudeltaan samanlaiset palkankorotukset
kuin alan muutkin henkilöstöryhmät saavat Metalliliiton ja Pron ratkaisujen perusteella.

YTN:n tehtävänä on taata kaikille jäsenilleen kunnolliset yleiskorotukset.

Työnantaja on aina voinut palkita parhaiksi katsomiaan tuloksentekijöitä. Niin se voi tehdä jatkossakin. Meriittien kustannusvaikutuksesta ei ole mitään järkeä sopia liittotasolla.

YTN haluaa myös ratkoa muutamia työehtosopimuksen tekstikysymyksiä.

Sovintolautakunta joutaa YTN:n mielestä jo hylätä historiallisena jäänteenä.

Myös matka-ajan korvaaminen on edelleen kipeä kysymys.

Mistä siis pitää sopia?

Raamiratkaisu tarjoaa ensimmäisen 13 kuukauden jaksolle 2,4 prosentin kustannusvaikutusta ja seuraavalle 12 kuukaudelle 1,9 prosenttia.

Kustannusvaikutus ei ole välttämättä sama kuin palkankorotus.

Raamin sisällä pitää sopia alakohtaisesti palkankorotuksista ja mahdollisista työehtosopimuksen tekstimuutoksista.

Parannukset tekstimuutoksiin vähennetään kokonaiskustannusvaikutuksesta, joten mitä enemmän hyvää tulee teksteihin, sitä pienemmäksi jää palkankorotus.

Metalli ja Pro saivat koko kustannusvaikutuksen palkankorotuksina.

Vaikka korotuksissa on nimetty myös paikallisesti neuvoteltavaa rahaa, työnantaja ei pääse sanelemaan rahan jakoa. Jos luottamusmiehen kanssa käydyissä neuvotteluissa ei päästä sopuun, korotus jaetaan kaikille yleiskorotuksena. Tämä on niin sanottu täysi perälauta.

Jos raami toteutuu, tammikuussa maksetaan lisäksi 150 euron kertakorvaus. Raamin toteutumiseen tarvitaan riittävä määrä sen mukaisen sopimuksen tehneitä aloja ja liittoja.

Raamin toteutuminen ratkeaa 25.11.

Valtio avittaa, jos raami toteutuu

Jos riittävä määrä aloja tulee mukaan raamisopimukseen, valtio on luvannut tulla vastaan omalla paketillaan.
Maan hallitus on luvannut muun muassa:
o kompensoida palkansaajien sosiaalivakuutusmaksuja 0,2 prosenttiyksikköä
o pidentää isyysvapaata kahdella viikolla 2013 lähtien
o perua vuorotteluvapaan leikkaukset
o parantaa työttömyysturvaa sovitellun päivärahan muutoksilla ja luopumalla lomakorvausten jaksotuksesta
o selvittää koulutus- ja työhyvinvointivähennyksen käyttöönottoa (sisältää kolmen päivän koulutusvapaan)
o selvittää t&k-verovähennystä ja kasvuyrittäjyyden kannustimia
o aikaistaa energiaveroleikkurin käyttöönottoa
o keventää yhteisöverokantaa 0,5 prosenttiyksiköllä

Raami parempi kuin syyskuun tarjous

Työnantaja tarjosi alunperin syksyllä teknologiateollisuuden tuloksentekijöille vain 1 prosentin yleiskorotusta 1.10.

Ensi vuoden kesäkuulle tarjottiin 0,3 prosentin yleiskorotusta ja 0,6 prosentin työnantajan jakamaa erää.

Tätä riittämätöntä tarjousta YTN ei voinut hyväksyä.

Siksi työriita vietiin ensin sovintolautakuntaan.

Kun sielläkään ei syntynyt ratkaisua, päädyttiin lakkovaroitukseen ja meneillään olevaan valtakunnansovittelijan sovitteluvaiheeseen.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu