Skip to content

Nytt kollektivavtal för högre tjänstemän inom i planerings- och konsultbranschen

Julkaistu

Kategoriat

De högre tjänstemännen YTN har godkänt ett nytt kollektivavtal för planerings- och konsultbranschen.

Den viktigaste punkten i det nya avtalet är löneuppgörelsen för åren 2018-2019. Det nya kollektivavtalet omfattar ett optionsår som gäller löneförhöjningarna år 2020. Om avtal inte uppnås under maj 2019, har båda parterna rätt att säga upp det nu ingångna kollektivavtalet så att det upphör att gälla den 31 oktober 2019.

– Vi kommer noga att följa med om den nu överenskomna löneuppgörelsen fungerar som förväntat på arbetsplatserna inom planeringsbranschen och om den företagsspecifika andelen kommer att verkställas rättvist. Det är viktigt att var och en informerar förtroendemannen på arbetsplatsen och besvarar förfrågningar om hur löneförhöjningarna har inriktats för ens egen del, framhäver Hanna Huotari som är ansvarigt ombud för YTN:s planerings- och konsultbransch.

Löneuppgörelsen

  • I princip avtalas lönerna lokalt på samma sätt som under tidigare år. Löneuppgörelsen ska vara framförhandlad senast den 15 december 2017. För löneförhöjningarna år 2019 går fristen ut den 14 december 2018.
  • Om inte avtal om en lokal löneuppgörelse ingås, höjs lönerna från och med den 1 januari 2018 med en allmän höjning om 1,1 procent. För höjning av lönerna används dessutom en företags- eller arbetsplatsspecifik post om 0,5 procent. Motsvarande siffror för det följande året är 0,9 procent (allmän höjning) och 0,7 procent. Enligt avtalet ska arbetsgivaren rikta förhöjningen från den företags- eller arbetsplatsspecifika posten till samtliga högre tjänstemän.
  • Syftet med den företagsspecifika andelen är att stödja lönebildningens sporrande effekt, en rättvis lönestruktur, produktivitetsutveckling på arbetsplatsen samt att rätta till eventuella förvrängningar.
  • Efter löneförhöjningarna har den förtroendevalda rätt att få en utredning över hur den lokalt avtalade löneuppgörelsen eller den löneuppgörelse som arbetsgivaren genomfört har inriktats.

Övriga ändringar

  • Ersättningen för resor på ledig tid höjs till 19 euro per timme.
  • Det är möjligt att byta semesterpengen till ledig tid genom en skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivaren och tjänstemannen. För den tid som semesterpengen har bytts till ledig tid intjänas semester.
  • Förtroendemannaersättningarna höjs med 3,2 % i början av 2018.
  • En anvisning om distansarbete fogas som bilaga till avtalet.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu