Skip to content

Ohjeet rahoitusalan ylityökieltoon

Rahoitusalan työehtosopimus päättyi 30.11.2017, mutta sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen perusteella. Neuvottelut aloitettiin jo lokakuun alussa, mutta valitettavasti ne eivät ole edenneet toivotulla tavalla. Suurin kiistakysymys koskee viikonlopputyötä ja erityisesti sunnuntaityötä.

Vauhdittaaksemme neuvotteluja YTN on  asettaa rahoitusalalle ylityökiellon. Ylityökielto alkaa 8.12.2017 kello 14.00 ja on voimassa toistaiseksi.

Ohjeistamme ylityökiellon aikana kaikkia rahoitusalan
työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä YTN-liittojen jäseniä
pitäytymään normaalissa, työsopimuksessanne sovitussanne työajassa ja
välttämään ylimääräisten tuntien tekemistä.
Lisätietoja ylityökiellosta löydät tältä sivulta.

Viikonlopputyön on perustuttava paikalliseen sopimiseen ja henkilöiden vapaaehtoisuuteen. Lisäksi työnantaja hakee myös jaksotyön käyttöönottamista rahoitusalalla. Jaksotyössä työaikaa voitaisiin sijoitella maanantaista sunnuntaihin 4-10 tunnin pituisissa työvuoroissa. Tämä olisi merkittävä muutos suurelle osalle jäsenistämme: se vaikeuttaisi työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Tästä johtuen vapaaehtoisuus on erittäin tärkeä tavoite.

Mitä jaksotyö tarkoittaisi kohdallani?

Jaksotyössä työantaja voi sijoitella työaikaasi maanantaista sunnuntaihin 4-10 tunnin pituisissa vuoroissa. Ensi viikolla työtä voisi esimerkiksi olla maanantaina 6 tuntia, tiistaina vapaapäivä, keskiviikkona 10 tuntia, torstaina vapaapäivä, perjantaina 10 tuntia, lauantaina 6 tuntia ja sunnuntaina 5,5 tuntia. Seuraavalla viikolla taas eri tavalla.

Tämä olisi merkittävä muutos suurelle osalle jäsenistämme: se vaikeuttaisi työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Tästä johtuen vapaaehtoisuus on erittäin tärkeä tavoite.

Kiistaa on myös työnantajan määräyksellä tapahtuvan viikonlopputyön lisäksi mm. palkankorotuksien mallista. Työantaja haluaa jakaa palkankorotukset pääosin palkkakeskustelujen kautta. Työnantajien mielestä rahoitusalalle pitäisi riittää lähes prosenttiyksilön pienempi yleiskorotus kuin muille aloille.
Reilun kahden kuukauden neuvottelujen aikana työnantaja ei ole ollut halukas joustamaan näistä tavoitteistaan. Tästä syystä haluamme myös antaa selvän viestin siitä, että viikonlopputyön on perustuttava vapaaehtoisuuteen ja sen käyttöönotosta sovitaan parhaiten paikallisesti.

Rahoitusalan asiantuntijat ja esimiehet ovat erittäin sitoutuneita työhönsä ja tekevät keskimäärin 41,3 tuntia viikossa töitä, mikä on enemmän kuin työsopimuksessa sovittu viikkotuntimäärä.

Työnantajan määräyksellä tapahtuvan viikonlopputyön lisäksi kiistaa on mm. palkankorotuksien mallista. Työantaja haluaa jakaa palkankorotukset pääosin palkkakeskustelujen kautta. Työnantajien mielestä rahoitusalalle pitäisi riittää lähes prosenttiyksilön pienempi yleiskorotus kuin muille aloille. Neuvottelut jatkuvat 12.12.

YLITYÖKIELTO

  • Tehdään ainoastaan työsopimuksessa sovittu säännöllinen työaika
  • Ei tehdä lisä- tai ylitöitä
  • Liukumia voi vähentää, ei kasvattaa
  • Ei lueta sähköposteja tai vastata työpuheluihin vapaa-ajalla
  • Vuosilomapäiviä yms voi käyttää normaalisti

Keitä ylityökielto koskee?

Ylityökiellon piirissä ovat kaikki rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä työskentelevät YTN-liittojen jäsenet. Rahoitusalan työehtosopimusta noudatetaan pankeissa, rahoitus- ja korttiyhtiöissä sekä seuraavissa yrityksissä: Automatia Pankkiautomaatit, Nasdaq OMX Nordic, Nets, Samlink, Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Paikallispankkien PP-Laskenta.

Alan työehtosopimus ei koske yritysjohtajia, liikepankkien sivukonttoreiden johtajia, henkilöstöpäälliköitä, eikä kesäapualaisia.

Rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä olevien lisäksi ylityökielto koskee DEA:n erillisellä päätöksellä myös Danske Bankin Suomen toimintojen työehtosopimuksen piirissä olevia YTN-liittojen jäseniä.

Lue tarkemmat ohjeet ylityökiellosta:
YTN_rahoitusala_ylityokielto_ohjeet_122017.pdf          

Mistä lisätietoja?

YTN finanssialan asiamiehet sekä päivistyspuhelimemme vastaavat kysymyksiisi ylityökieltoa koskien:

YTN-päivystyspuhelin palvelee numerossa 040 – 352 3671:
8.-10.1. kello 9-15, 11.-19.1. arkisin kello 10-12

Sähköpostitse tavoitat meidät finanssi(at)ytn.fi

Kaikkien
asiamiesten sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu