Skip to content

Ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien säännösten soveltamiseksi rahoitusalalla

Rahoitusalan työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat laatineet yhteisen ohjeistuksen osaamisen kehittämistä koskevien säännösten soveltamiseksi. Ohjeistuksen sekä yrityksille myönnettävän verovähennyksen tarkoituksena on edistää suunnitelmallista henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä.

Työnantajat saavat tehdä vuoden 2014 alusta lähtien verovähennyksen koulutussuunnitelmaan perustuvasta osaamisen kehittämisestä. Koulutusvähennyksen saa kunkin työntekijän osalta enintään kolmelta päivältä vuodessa.

Työnantajan saaman verovähennyksen edellytyksenä on siis koulutussuunnitelman tekeminen. Suunnitelma tulee laatia yhteistoimintalain mukaisesti huomioiden henkilöstön edustajien rooli.

Tutustu liittojen yhteiseen ohjeistukseen:
Liittojen_soveltamiohje_osaaminen.pdf 

Lisätietoja asiasta saat YTN finanssialan vastuulliselta asiamieheltä:
riikka.sipila@ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu